Empires Varumärken (C3, Salter, HoMedics, Cuisinart, BaByliss, BaByliss for Men, HMDX och The House of Marley).

Empire: Komplettering till uttalande vid ordinarie bolagsstämman den 2 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 09:15 CEST

(Aktietorget: EMP B)

Vid den ordinarie bolagsstämman den 2 april informerade styrelsens ordförande om läget i Empirekoncernen. På bolagsstämman fattades följande beslut:

" Resultat- och balansräkningarna enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2008 fastställdes.
" Ingen utdelning lämnas, utan till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.
" Tina Nordström avgick ur styrelsen p.g.a. tidsbrist, vilket bolaget beklagar. Hennes plats i styrelsen ersätts inte, utan antalet styrelseledamöter minskar med en person och uppgår under tiden fram till nästa årsstämma till 7 stycken.
" Övriga styrelseledamöter omvaldes med oförändrade arvoden. Till styrelseledamöter utsågs således Ian Wachtmeister, Johan Kalling, Hans Langenskiöld, Hans Risberg, Marianne Östlund, Ulf Christensen och Åsa Mitsell.
" Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
" Styrelsen bemyndigades att fram till nästa årsstämma fatta beslut om riktad eller annan nyemission med upp till 2 miljoner B-aktier.

Empire
2009-04-06

För ytterligare info, vänligen kontakta:
Johan Kalling/ VD - The Empire AB
08-586 30 500
johan.kalling@empire.se

Dick Holmgren/ CFO - The Empire AB
08-586 30 461
dick.holmgren@empire.se

Empire är ett försäljnings- och distributionsföretag inom hem- och hushållsprodukter. Vi finns idag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Baltikum och Spanien