Empires Varumärken (C3, Salter, HoMedics, Cuisinart, BaByliss, BaByliss for Men, HMDX och The House of Marley).

Empire: Uttalande vid Empires bolagsstämma den 2 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 14:33 CEST

(Aktietorget: EMP B)

Empire AB har rapporterat mycket starka volymökningar från starten år 2004 fram till och med tredje kvartalet 2008. Och den höga tillväxten producerade goda vinster.
Men så vände det, vilket rapporterades i vinstvarningen i mitten av december och i bokslutsrapporten för två månader sedan.

Under det fjärde kvartalet 2008 sjönk säljvolymen med 10 % jämfört med förra året och Empire gjorde en kvartalsförlust före skatt på -8 504 TSEK att jämföra med en vinst på 14 076 TSEK under Q 4, 2007.

Trenden har hållit i sig under det första kvartalet 2009, som slutade för två dagar sedan. Det finns därför inga uppgifter om resultatet, men volymen minskade med drygt 12 % jämfört med förra året.

Orsakerna till resultatförsämringen är både externa och interna.
Något förenklat kan man säga att Empire köper i Euro och USD och säljer i SEK. Trots valutasäkringar blev kronförsvagningen smärtsam. Samtidigt har kunderna minskat sina lager, vilket minskar Empires leveranser till dessa kunder.
Den framtida efterfrågesituationen är svår att bedöma. Det räcker med att öppna en tidning för att förstå det!

De interna problemen har varit dålig lagerstyrning, för snabbt växande kostnader i förhållande till volymen och vissa avtalsfrågor. För stora lager medför givetvis för stor kapitalbindning och inkurans. Det totala varulagret var vid årsskiftet 104 MSEK. Det ska ner till hälften inom ett halvår!

Åtgärder för att återställa lönsamheten.
Ett kostnadsbesparingsprogram på 15 MSEK har satts igång.
Prishöjningar förorsakade av valutasituationen har inletts.
Ett program för att minska varulagret har beslutats och lagret är idag 86 MSEK, att jämföra med 104 MSEK vid årsskiftet.
Valutaproblematiken hanteras tillsammans med Danske Bank.
På uppdrag av Finanskommittén har Ernst & Young analyserat en komplicerad del av avtalet med en av leverantörerna. Finanskommittén har också satsat på två erfarna affärsmän att göra en total genomgång av bolagets verksamhet. Deras rapport kommer början av maj och ska kommenteras i nästa kvartalsrapport den 14 maj 2009.

Jag vågar påstå att vi vidtar kraftåtgärder för att återställa Empires lönsamhet.
Jag vill också lova att vi kommer att vara lika tydliga i vår rapportering som idoga i vårt arbete!

Ian Wachtmeister
Styrelsens ordförande
0702-411 002, ian@empire.se

Empire är ett försäljnings- och distributionsföretag inom hem- och hushållsprodukter. Vi finns idag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Baltikum och Spanien

Empire
2009-04-02