Chria Handelsbolag

Employer Branding - Lev som du lär!

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 07:00 CEST

I relation till employer branding är det väldigt viktigt för framgångsrika organisationer att skapa, tydliggöra och förankra en representativ värdegrund som organisationen vill att både nuvarande och potentiella medarbetare ska identifiera sig med. De allra flesta organisationer arbetar också, på ett eller annat sätt, aktivt med dessa frågor. Hur prioriterade och genomarbetade dessa strategier är, är en annan sak. Ofta skapas och tydliggörs ett antal ledord som sägs vara det som organisationen representerar eller strävar efter att uppnå. Dessa ledord diskuteras också ofta på seminarier och personaldagar. Det är också här förankringsfasen ofta tenderar att avstanna. Ledorden efterlevs ungefär lika väl som ett dammigt policydokument.

Problemet är att man inte lever som man lär. Samhörighet, nytänkande, kreativitet, trygghet etc. är alla fina ord på papperet, men hur omsätter man det i praktiken? För det första är det en prioriteringsfråga. Det är väldigt viktigt att komma bort från "gör som jag säger, inte som jag gör"- mentaliteten. Värdegrunden måste skapas i delaktighet och efterlevas av organisationen i allt den tar sig för. Den måste tydliggöras och förankras i alla delar av personalarbetet och verksamhetens aktiviteter. Den som lyckas här behöver inte dyra marknadsföringsinsatser för att synas. Ta IKEA som exempel. De "marknadsför" enbart sina produkter, men rankas ändå år efter år som en av de allra mest eftertraktade arbetsgivarna. Vad kan detta bero på? Våra pengar satsas på att deras värderingsarbete spelar stor roll!

Vill du veta mer om hur Chria jobbar med dessa frågor? Gå in på www.chria.se eller kontakta oss på info@chria.se.

Torbjörn Forsberg & Cecilia Jurell