Nilan Sverige AB

Emrahus och Nilan sätter standarden för framtidens Nollenergihus

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 08:00 CEST

I väntan på regeringens kriterier för Nästan Nollenergihus lanserar Emrahus redan nu, som första husleverantör, nollenergihus som standard i samarbete med Nilan. Basen är ett hus konstruerat enligt passivhusnormen, kombinerat med solceller.

Kombinationen av ett tätt och välisolerat hus med energieffektiva installationer gör det möjligt att erbjuda ett hus där solceller producerar den begränsade mängd energi som går åt till ventilation, uppvärmning och produktion av varmt hushållsvatten. Detta med hjälp av ett platsbesparande system som är enkelt att använda.

Robin Berkhuizen, VD Emrahus:

”Varför vänta till 2019 när tekniken och kunnandet finns redan idag och dessutom till en rimlig prisbild. Med 0 kWh per år i energiförbrukning får kunden inte bara trygghet inför framtida energiprisutveckling utan skapar också förutsättningar för nästa generation.”

Fredrik Engdahl, VD Nilan Sverige AB:

”Vårt passivhuscertifierade modulbaserade aggregat Compact P, kombinerar ventilation, varmvatten och uppvärmning. Allt i en och samma enhet, användarvänlig och inte större än att den får plats i tvättstugan. Tillsammans tar vi ett stort steg mot visionen om att husägare i framtiden är energiproducenter och inte bara konsumenter. Framtiden är redan här.”

 

Nästan Nollenergihus är den kravnivå som ska gälla all nyproduktion senast 2019. Kriterierna ligger f.n. på regeringens bord att bestämma.

Nollenergihus är en byggnad som utöver att uppfylla kraven för passivhus inte använder mer energi under året än vad den själv tillför.

Passivhus är så täta och välisolerade att uppvärmningsbehovet i stort sätt täcks av spillvärmen från hushållet. Genom att återvinna energin i frånluften kan den återföras till den friska tilluften via ventilationssystemet. Med små tillskott av energi för uppvärmning av tappvatten och uppvärmning under extremt kalla dagar är ett passivhus exceptionellt energieffektivt. 

 

För ytterligare information, kontakta: Emrahus 0418-48 60 40, Nilan Sverige AB 0418-59 099 

NILAN utvecklar och tillverkar energieffektiva ventilations- och värmepumplösningar av högsta kvalitet, vilka säkerställer en god luftkvalitet inom hus och en låg energiförbrukning med särskild hänsyn till miljön. Sedan starten 1974 har Nilans internationella etablering ständigt ökat och är idag representerade i större delen av Europa. Läs mer på www.nilan.se

Emrahus introducerade redan 2008 marknadens första passivhus som typhus och har idag en serie om 17 kataloghus signerade välkända passivhusarkitekter. Emrahus bygger passivhus och nollenergihus med marknadens bästa klimatskal enligt Energimyndigheten och Passivhuscentrum. Emrahus har ett helhetsansvar från idé till nyckelfärdigt hus oavsett om det är ett typhus eller en kundritad lösning. Läs mer på www.emrahus.se