Miljöpartiet de gröna

EMU fungerar inte

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2004 15:16 CEST

Idag kom så EG-domstolens beslut om att upphäva det undantag för stabilitetspakten som finansministrarna beslutat om för Tyskland och Frankrike.

- Säkert kommer många säga att det är skönt att inför EG-domstolen är alla länder värda lika mycket. Men EG-domstolens beslut bekräftar snarare att EMU är en skrivbordskonstruktion som inte fungerar i praktiken. Å ena sidan driver de olika medlemsländerna en ekonomisk politik som utgår från valresultat och den ekonomiska konjunkturen. Å andra sidan ska politiken styras av stelbenta regler och en domstol som inte tar hänsyn till verkligheten, säger Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson i en kommentar till beslutet.

- Självklart borde Tyskland och Frankrike genomfört åtgärder långt tidigare för att minska underskotten i sina statsbudgetar. Men i den ekonomiska kris de befann sig i häromåret är det långt ifrån säkert att det hade gynnat den ekonomiska utvecklingen om de dragit ännu hårdare i bromsen eller om EMU:s finansministrar agerat efter regelboken. Antagligen hade ett sådant beslut förvärrat konjunkturen i hela Europa, säger Peter Eriksson.

Domstolens utslag har emellertid inte bara effekter för ekonomin utan även för demokratin.

- För att EMU ska fungera krävs ännu mer av centralstyrning men det är varken regeringarna eller medborgarna i Europa beredda att genomföra. Det är tvärtom en grundbult i varje modern demokrati att medborgarna ska kunna utkräva fullt ansvar av sin regering för den förda ekonomiska politiken. Dagens beslut i EG-domstolen visar att svenska folkets beslut att säga nej till EMU och låta kronan vara kvar, var klokt och väl övervägt. Varken domstolar eller regelböcker är bäst lämpade att bedriva ekonomisk politik, konstaterar Peter Eriksson.


Kontakt: Peter Eriksson, 0705-24 87 76