Vänsterpartiet

EMU hotar arbetsrätten

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 16:06 CEST

- Nu bör det inte vara lika lätt för Göran Johnsson och de andra EMU- positiva LO-topparna att komma undan diskussionen om EMU:s risker för löntagarna, säger vänsterpartiets Camilla Sköld Jansson, ledamot i
riksdagens arbetsmarknadsutskott, med anledning av att Kurt Junesjö, LO:s förbundsjurist, klargjort att han kommer att rösta nej i folkomröstningen.

- Junesjö är något av arbetsrättens och kollektivavtalens nestor inom fackföreningsrörelsen. När han motiverar sitt nej med att EMU hotar arbetsrätten och kollekektivavtalen och exemplifierar med vad som är på gång i Tyskland, bör LO-toppen förklara på vilka grunder de gör en annan bedömning.

- Jag har debatterat mot Metalls ordförande Göran Johnsson flera gånger i kampanjen. När man pressar honom på riskerna för LO-medlemmarna har han varit mycket undanglidande och försökt att byta ämne.

- LO har tidigare erkänt riskerna med EMU genom kravet på buffertfonder. Nu försöker man påskina att ett ekonomiskt samarbetsråd med Svenskt Näringsliv eliminerar riskerna. Tror Göran Johnsson att det svenska storkapitalet satsar många hundra miljoner kronor för att skydda LO-medlemmarnas intressen? avslutar Camilla Sköld Jansson

För mer information kontakta
Camilla Sköld Jansson 070-343 96 33