Vänsterpartiet

EMU skulle drabba kvinnor hårdast

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2003 00:00 CEST

- Anledningen till att jag kommer att rösta nej till EMU den 14 september är inte frågan om byte av valuta utan om allt det som skulle följa med ett sådant byte. Det handlar om politik, makt, vem som ska besluta om vilken ekonomisk politik som skall bedrivas, sade Ulla Hoffmann i dagens partiledardebatt om EMU.

Folkomröstningen handlar om vad vi vill med Europa och med världen. Vill vi ha ett Europas Förenta Stater - en stor superstat med gemensam ekonomisk politik? Ja, då är det nödvändigt med en gemensam valuta och ränta och att föra över all makt över penningpolitiken till den Europeiska centralbanken, som bara ska ta hänsyn till låg inflation - inte full sysselsättning eller god tillväxt eller välfärd. I ett intressant flygblad häromdagen från moderaternas ja-kampanj står bland annat: "Ett införande av euron blir en bekräftelse av moderat politik." Euron bekräftar moderat politik! Är det vad socialdemokrater för EMU säger ja till?

En del påstår att EMU är ett fredsprojekt, då en gemensam valuta förhindrar krig länderna emellan. År 2000 pågick 27 väpnade konflikter eller krig i världen, varav 25 inom länder med gemensam valuta, t ex Tjetjenien och Ryssland som har samma rubel. De gemensamma mynten i Israel och Palestina har inte varit några fredsmäklare. Den irakiska dinaren hindrade inte Saddam Hussein att gasa ihjäl 5 000 kurder i norra Irak 1985.

I alla opinionsmätningar är det kvinnor som vill stå fria från EMU. Och det är inte så konstigt. För att kvinnor själva ska kunna stå fria krävs en stor offentlig sektor som kan ge den välfärd kvinnor behöver för att kunna förvärvsarbeta. EMU:s konvergenskrav och stabilitetspakt reglerar hur stor den offentliga sektorns bruttoskuld och underskottet i de offentliga finanserna får vara. Kort sagt, den offentliga sektorn, som kvinnor är så beroende av. Eftersom låg inflation är Europeiska Centralbankens viktigaste mål kan vi inte - om vi säger ja till EMU - låta den offentliga sektorn växa för att t.ex. minska arbetslösheten. Blir det ekonomisk kris i EMU blir det anställningstryggheten, lönerna och välfärden som måste vara flexibla. Kvinnorna, som har svårast att försvara sin ställning på arbetsmarknaden, kan komma att tvingas till ännu mer otrygga arbetsförhållanden.

- Om utvidgningen: Vänsterpartiet är för att nya medlemsländer kommer in om de på demokratisk väg beslutat söka inträde. Men om Sverige röstar nej, visar vi kandidatländerna att man kan vara med i EU utan att vara med i EMU. Vi får valfrihet och kan istället välja internationellt samarbete med de ungefär 185 länder i världen som finns utanför EU:s protektionistiska murar, sade Ulla Hoffmann.
Av Ulla Hoffmann