OLIKA

En agnostiker, en troende och en ateist skriver unik högtidsbok!

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2019 15:23 CEST

Författarna Johanna Ivarsson och Karin Salmson har tidigare skrivit Normkreativitet i förskolan: om normkritik och vägar till likabehandling ihop, och teamade den här gången upp med Emil Åkerö, kulturvetare och författare.

"Att inkorporera arbetet med de värdekopplade aspekterna av läroplanen i vardagsaktiviteterna är det bästa sättet att jobba med social hållbarhet, och dessutom såg vi en poäng i att göra till en rolig aktivitet som att fira en högtid”, säger Karin Salmson.

Det gemensamma intresset för mänskliga rättigheter och grunden i normkritik blev basen för de tre i övrigt väldigt olika författarna.

”Det känns som en styrka att vi haft olika ingång i arbetet, precis som de som läser boken kommer att ha”, säger Emil Åkerö.

”Det är också en fin poäng med boken att se att så många olika teman återkommer – oavsett om högtiden tar avstamp i en religiöst bunden tradition eller en FN-dag, och att det alltid bottnar i läroplanerna.”

Att Högtidsboken bygger på att fira högtider med aktiviteter är en viktig styrka, något som de tre författarna som alla arbetar med utbildning inom normer tagit fasta på.

”Vi människor lär bäst när vi gör, att förankra arbetet i handling är själva kärnan i boken”, säger Johanna Ivarsson. ”Vår förhoppning är att barn och pedagoger ska har roligt, och att det samtidigt ska bidra till att miljön blir inkluderande och normkreativ.”

OLIKA arbetar på olika områden för att driva positiv förändring som rör normer, genus och mångfald. Vi vill ge människor fler möjligheter att känna igen sig så att de kan utveckla sina egna unika personligheter och vågar vara sig själv. Det utgår vi ifrån i alla våra böcker, utbildningar och när vi hjälper företag att utveckla sina varumärken och produkter.

Olika

förlag - utbildning - kommunikation

Ut med stereotyper - in med möjligheter!

www.olika.nu