Socialdemokraterna i Malmö

En aktiv näringspolitik

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 16:20 CET

Sverige måste ha en aktiv näringspolitik för att människor kan starta nya företag och för att de befintliga företagen kan växa. Det kräver satsningar på innovation och forskning. På så sätt får vi fram de nya produkterna och tjänsterna som företagen ska utveckla.

Den allt starkare internationella konkurrensen från nya tillväxtländer sätter våra företag under stor press. Länder som Kina och Indien utmanar men erbjuder också stora möjligheter genom sina snabbt växande marknader. Det krävs dock aktiva åtgärder för att bygga ett näringsliv som står sig starkt i den internationella konkurrensen. Förutom en starkare samverkan mellan högskola och näringsliv samt bättre och effektivare tillgång till riskkapital, behöver vi återigen ta tag i samverkan och dialog mellan näringsliv och politik. Sverige är ett litet land och vi måste hålla ihop.

Våra viktigaste förslag:

  • Vi vill satsa två miljarder för att stärka strategisk samverkan inom bland annat miljö- och energiområdet, framtidens transportlösningar och besöksnäringen.

  • Vi vill skapa en riskkapitalfond med särskilt fokus på innovativa små och medelstora industri- och tjänsteföretag.

  • Vi har föreslagit ett riskkapitalavdrag för personer som investerar i ett nystartat bolag.

  • Vi vill införa sänkta arbetsgivaravgifter riktade till småföretag.

  • Inom ramen för vår skatteöversyn vill vi se över möjligheter att skapa mer gynnsamma skattemässiga förutsättningar för investeringar och riskvilligt kapital inom forskning och utveckling.

  • Vi har gjort en överenskommelse med regeringen att skjuta till medel för att stärka den svenska utrikesförvaltningen, med särskild inriktning att främja exporten i små- och medelstora företag mot bl a Indien och Kina.

Denna vecka kommer vi att besöka innovativa och spännande företag i Malmö för att närmare bekanta oss med de villkor som styr deras vardag. Dessa företagkonkurrerar med kunskap och kreativitet, inte med låga löner.Sådana företag som vi vill se fler av.

Hillevi Larsson (s), kontakt: 070 2026956

Marie Granlund (s), kontakt: 070 5304244

Leif Jakobsson (s), kontakt: 070 3439759

Vi är drygt 100 000 partimedlemmar – i alla Sveriges kommuner – som brinner för rättvisa. Tillsammans är vi engagerade i Socialdemokraterna. I s-föreningen i bostadsområdet, som ledamot i en kommunal nämnd, i riksdagsarbetet, inom olika fackliga s-föreningar och i internationella projekt med våra systerpartier i andra länder. Vi vet att vårt engagemang gör skillnad.