Luftfartsverket, LFV

En allvarig incident inträffade i mitten av mars på Arlanda flygplats. Ett startande plan passerade mellan två stoppklossar som låg på rullbanan.

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 09:50 CET

Klossarna är av gummi och cirka 15 x 15 x 30 cm. Planet styrde med noshjulet mellan klossarna, som låg ca 2 meter från varandra.

Föremål får absolut inte befinna sig på rullbanorna. LFV inspekterar regelbundet banorna, i det aktuella fallet senast en timme och 10 minuter före händelsen. Varje pilot är dessutom skyldig att anmäla föremål eller andra avvikelser på rullbanan. LFV har ett väl utvecklat samarbete med flygbolagen där alla bidrar för att skapa högsta möjliga säkerhet.

LFVs hypotes är i nuläget att klossarna hamnat på banan med ett flygplan. Eftersom man knappast passerar klossarna utan att notera dem, är starten innan extra intressant. Det planet hade fått någon typ av tekniskt problem strax innan start. Det hade därför bogserats från gate till hangar för en teknisk åtgärd, och sedan tillbaka igen. LFVs hypotes är att den avvikelse från rutinen det innebar gjorde att någon hos flygbolagets marktjänstbolag gjorde det man inte får: lade stoppklossar ovanpå luckan till landningsstället för att ha dem till hands. När planet sedan återvände till gate användes nya klossar, de ursprungliga klossarna glömdes kvar på luckan, och observerades inte vid avsyningen före start.

Dialog förs nu med flygbolag, markservicebolag och Luftfartsstyrelsen om sannolikenheten i scenariet, och hur det kan undvikas.