Stockholms stad

EN ANNAN LÖSNING FÖR BIOGAS

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 10:02 CET

Vänsterpartiet vill bygga en ny anläggning för rötning av matavfall, med Sofielunds rötningsanläggning Ecoferm som utgångspunkt. Ecoferm-modellen ska användas för att skapa ett slutet kretslopp där överblivet matavfall kan användas som gödsel.

Stockholm Vatten och Renhållningsförvaltningen utkom med en utredning 28/2-06 om hur matavfallet ska rötas och bidra till stadens produktion av biogas. Den diskuteras imorgon på renhållningsnämndens möte. Deras lösning ger en produkt som inte kan användas till gödning på åkrarna. Matavfallet ska nämligen blandas med avloppsslam som innehåller giftrester, bland annat kemikalier och mediciner. Den är för giftig för att återföras till jordbruket.

- Det säger sig självt att det är dumt att blanda ihop rent matavfall med förorenat avloppsslam. Vi i vänsterpartiet vill istället bygga en anläggning där matavfallet både kan användas som ren och långsiktigt hållbar resurs både i jordbruket och som drivmedel till fordon, säger Stellan Hamrin, fullmäktigeledamot i Stockholms stad för vänsterpartiet.

- I och med utförsäljningen av Fortum har staden tappat kontrollen över sin egen energiproduktion. Genom att bygga en ny anläggning för produktion av biogas kan staden påbörja uppbyggnaden av ett nytt kommunalt energibolag där miljö och konsumenter går i första rummet, säger Ann-Margarethe Livh, gruppledare för vänsterpartiet i Stockholm stad.


Mer info:
Ann-Margarethe Livh (v), gruppledare 070-47 29 103 Stellan Hamrin (v), ledamot renhållningsnämnden 070-544 84 25