Näringsdepartementet

En arbetslöshetsförsäkring för arbete

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 16:09 CET

Regeringen beslutade vid dagens sammanträde att överlämna propositionen "En arbetslöshetsförsäkring för arbete" till riksdagen med förslag till förändringar av ersättningsnivåerna för dem som är försäkrade i arbetslöshetskassa. Dessutom föreslår regeringen en ny modell för finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen. Syftet med förändringarna är att öka försäkringsmässigheten samt att stärka arbetslöshetsförsäkringens roll som en omställningsförsäkring mellan två arbeten.

- De förändringar som regeringen föreslår i arbetslöshetsförsäkringen måste ses i ljuset av regeringens samlade politik, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. Målet är att öka sysselsättningen. Vi menar att allas vilja till arbete måste tas till vara och utanförskapet brytas.

Regeringens politik bygger på tre ben. För det första måste det bli lönsamt att arbeta. Därför föreslår regeringen det s.k. jobbavdraget, som kommer att gälla från årsskiftet. Regeringen har fäst särskild vikt vid att de som har låga och normala löner ska få stora skattesänkningar.

För det andra vill regeringen göra det enklare och billigare att anställa. Bl.a. föreslås nystartsjobb som införs den 1 januari 2007 och ska gälla personer som varit utanför arbetsmarknaden i mer än ett år. Det kan vara arbetslösa, personer som deltagit i arbetsmarknadspolitiska program eller fått sin försörjning från sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning. Även nyanlända flyktingar och anhöriginvandrare får nystartsjobb i upp till tre år.

För det tredje måste matchningen mellan arbetssökanden och lediga jobb förbättras.

Propositionen innebär bl.a. följande förändringar:

- Arbetslöshetsersättningen blir 80 procent av den sökandes tidigare inkomst. Efter 200 dagar blir ersättningen 70 procent av inkomsten. Från och med dag 301 är ersättningen 65 procent. Takersättning på 680 kronor per dag gäller för hela perioden.
- Förälder till barn under 18 år får 70 procent av arbetsinkomsten till och med dag 450.
- Det arbetsvillkor som ska vara uppfyllt för rätt till arbetslöshetsersättning skärps så att det kommer att krävas minst 80 timmars arbete per kalendermånad under sex månader inom en ramtid av 12 månader. Det alternativa arbetsvillkoret kräver 480 timmars arbete under en sammanhängande period av sex månader med minst 50 timmars arbete per månad.
- Den så kallade överhoppningsbara tiden i arbetslöshetsförsäkringen kommer som huvudregel att bli högst fem år.
- Studerandevillkoret, dvs. möjligheten att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning genom studier, tas bort.
- Beräkningen av den normalarbetstid som ligger till grund för arbetslöshetsersättningen ändras, så att ersättningen grundas på förvärvsinkomsterna under de senaste tolv månaderna.

Regeringen föreslår att egenfinansieringen i arbetslöshetskassorna ska öka genom en förhöjd finansieringsavgift. Denna beror på hur hög arbetslösheten är i respektive arbetslöshetskassa. Den förhöjda avgiften ska endast betalas av medlemmar som inte är arbetslösa. Denna ska högst bli 300 kronor per månad.


Webbutsändning:
Se pressträffen i direktsändning med start torsdagen den 16 november klockan 15.30. http://www.regeringen.se/sb/d/7934/a/72532

Kontakt:
Mårten Wennberg
Pressekreterare hos Sven Otto Littorin
08-405 12 65
070-287 55 42
marten.wennberg@industry.ministry.se-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om propositionen (http://www.regeringen.se/sb/d/8012)


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete (http://www.regeringen.se/sb/d/8024/a/72565)
Faktablad: En arbetslöshetsförsäkring för arbete (http://www.regeringen.se/sb/d/6319/a/72566)