Kristdemokraterna, KD

Ny rättad version: Andra stycket till "aktivitetsstöd"

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2011 12:04 CEST

En arbetsmarknad där alla behövs
- Det går allt bättre för Sverige och den svenska arbetsmarknaden. Men trots de goda tiderna beräknas cirka 200 000 personer ha fortsatt svårt att få ett arbete. Störst problem är det för personer med funktionsnedsättning, invandrare, äldre och unga utan utbildning. Det är ovärdigt och ett slöseri med mänskliga resurser.
  - Därför för vi kristdemokrater fram förslag på sju områden, bland annat att höja lägstanivån i aktivitetsstödet, för att få till stånd en arbetsmarknad där alla behövs- och får arbeta 100 % av sina förmåga, säger kristdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet, Penilla Gunther och Lars-Axel Nordell, som idag presenterar rapporten "En jobbpolitik där alla behövs- och får arbeta 100 % av sin förmåga".

  • Vi måste börja se värdet i alla arbetade timmar. Arbetslösheten är ett slöseri med mänskliga resurser, därför är det viktigt att alla som vill och kan ska få ett arbete. Vårt synsätt är att människor ska kunna gå från bidrag till egen försörjning, och därmed påverka sin personliga ekonomi, vilket många med arbetshinder inte kan idag.

I rapporten föreslås bland annat:

  • En allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring föreslås införas och omfatta alla som uppfyller ett arbetsvillkor. Ingen som ingår i en arbetsmarknadsåtgärd oavsett om det är inom kommunen eller Arbetsförmedlingen, ska behöva söka försörjningsstöd.
  • Lägstanivån i aktivitetsstödet bör höjas från 223 kr per dag till 320 kr. Detta ska alltså gälla även de som omfattas av fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin.
  • Taket i a-kassan ska indexeras och räknas upp årligen och en ekonomisk kompensation ska införas för dem som väntat oacceptabelt lång tid på sin ersättning från a-kassan.
  • Ansvaret för att främja socialt företagande måste samordnas på nationell nivå. Kommunerna måste bli bättre på att understödja det sociala företagandet, så att fler människor med arbetshinder kan komma i arbete.
  • För att öka nyanländas möjligheter till att snabbt komma i arbete ska mikrolån inrättas, till start av verksamheter och körkort.
  • Längden på arbetsmarknadsutbildningar för unga arbetslösa ska vid behov kunna förlängas från två till tre månader.
  • Arbetsförmedlingens marknadsföring av nystartsjobb till företag och arbetsgivare måste förbättras, så att fler äldre kan komma i arbete.

Läs hela rapporten: http://www.kristdemokraterna.se/Rapporter/Enjobbpolitikdarallabehovs2011

För mer information:
Penilla Gunther Riksdagsledamot Tel: 070-873 63 44
Lars-Axel Nordell Riksdagsledamot Tel: 070-770 83 10
David Arwe Handläggare Tel: 08-786 46 13
Fredrik Hardt Pressekreterare Kristdemokraternas parti- och riksdagskansli Tel: 076-527 25 03