ITAB Shop Concept

En av de största supermarknadskedjorna i Storbritannien har valt ITAB Shop Concept som ensam leverantör till deras ”recycling” program.

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 16:49 CEST

Recycling programmet innebär ombyggnation, omarbetning och återanvändning av inredningsprodukter till deras butiker i Storbritannien. Detta innebär även projektledning och installation av butikerna i samband med renovering av butiker. Avtalet är 2-årigt med ett förväntat ordervärde om ca 100 Msek.

ITAB Shop Concept, med säte i Jönköping och handelsplats på First North har genom dotterbolaget ITAB CG i Storbritannien skrivit ett 2-årsavtal med en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i Storbritannien.

Ordern stärker ITABs position som konceptleverantör till de stora dagligvarukedjorna i Storbritannien men visar även vägen mot ett miljövänligare utnyttjande av butiksinredning. Ordern innebär att ITABs utvecklade arbetsprocesser och omarbetningsprocesser för rengöring, omarbetning och återanvändning av produkter har givit resultat och skapat intresse på marknaden.

ITABs kund en av de största aktörerna i Storbritannien inom daglig- och konsumenthandel och omfattningen av avtalet rörande recycling är ett genombrott för ITABs arbete.

Avtalet väntas få en positiv effekt på resultat per aktie under 2007.
ITAB levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning såsom kassadiskar och entrésystem samt egenutvecklade produkter. Omsättningstakten i ITAB Shop Concept är omkring 2,2 Miljarder kr/år. Koncernen har ca 1 300 anställda.

ITAB Shop Concepts certified adviser är Remium AB.

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB
CEO Jan-Ola Wiréhn
Telefon:
+46 36 31 73 00
Mobil:
0705-776076

CBO Mikael Gustavsson
Telefon:
+46 36 31 73 00
Mobil:
0705-162866

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
Telefon: +46 [0]36 31 73 00
info@itab.se, www.itab.se