RxEye

En av Europas största teleradiologiorganisationer väljer RxEye

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2014 10:26 CEST

RxEye sluter avtal med TeleConsult Europe och TeleConsult France, som tillsammans utgör en av de största teleradiologiorganisationer i Europa. Med teleradiologi avses elektronisk överföring av röntgenbilder mellan olika delar av sjukvården och olika geografiska ställen med syftet att inhämta tolkning och bedömning.

De två organisationerna, TeleConsult Europe och TeleConsult France, har valt RxEye som infrastruktur för all teleradiologiverksamhet.

RxEye erbjuder ett webbaserat verktyg där vårdgivare enkelt kan samarbeta inom bilddiagnostik. Med RxEye som infrastruktur kan sjukhus snabbt anslutas för att skicka stora eller små volymer av bilddiagnostik (röntgenbilder och patologiska prover) till en radiolog eller patolog för bedömning. Avtal, kvalitetskrav och tillgång till både bilder och patientinformation hanteras på ett säkert och effektivt sätt. Sjukhusen och specialisterna kan samarbeta på distans lika effektivt som lokalt.

Bättre patientvård
TeleConsult Europe och TeleConsult France erbjuder sjukhus och kliniker röntgentjänster i ett flertal länder. Organisationerna genomför idag en årsvolym på över 100 000 undersökningar via teleradiologi och de erbjuder också radiologer på plats. Genom att välja RxEye hanterar de inte bara stora volymer av diagnostisering, de kan även upprätta diagnostiska nätverk inom den egna organisationen och över organisationsgränserna för att göra det möjligt för läkare att samarbeta för patientens och vårdens bästa.

– Vi letade efter en robust, flexibel och skalbar lösning för att hantera våra röntgentjänster. RxEye matchade inte bara våra krav, de tillförde även extra dimensioner av möjlighet till samarbete som kommer att vara till stor nytta för våra radiologer, kunder och patienter, säger Hans Smeets, Hans Smeets, MD, Chief Executive Officer TeleConsult Europe

Snart på fler marknader
På ett år kommer 28 sjukhus och diagnostiska centers att anslutas till RxEye via TeleConsult France och TeleConsult Europe. Målet för första året är att ungefär 78 000 undersökningar ska diagnostiseras via RxEye, och för det andra året fler än 130 000 diagnostiserade undersökningar med RxEye som plattform. TeleConsult Europe och TeleConsult France siktar på att expandera sin verksamhet till andra marknader med RxEye som verktyg inom en snar framtid.

– Vi är glada över att arbeta med TeleConsult Europe och TeleConsult France. Det ett viktigt steg del i vår fortsatta expansion i Europa på väg mot visionen att rädda liv genom att sammanföra kunskap och möjliggöra effektivt arbete med diagnostisering av bildmedicin, säger Jan Furuvald, VD RxEye.

Vill du veta mer? Kontakta oss för vidare information:

Jan Furuvald, VD RxEye AB, +46 (0)70-570 52 38, jan.furuvald@rxeye.com

RxEye erbjuder en egenutvecklad webbaserad infrastruktur som möjliggör för offentliga och privata verksamheter inom hälso- och sjukvård att samarbeta inom bilddiagnostik. Med hjälp av RxEyes kommunikationstjänst överbryggas organisationsgränserna för bättre vård, snabbare och mer korrekt diagnostik och tillgång till expertis globalt. Enkelt, flexibelt och tryggt.