Svenska kyrkan - Internationellt arbete

En av Sveriges miljömäktigaste arbetar för Svenska kyrkan

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 10:46 CET

Gunnel Axelsson Nycander, policyhandläggare för klimatfrågor för Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete har utsetts till en av landets hundra mäktigaste miljöpåverkare av tidningen Miljöaktuellt.

I sin motivering skriver tidningen att Gunnel Axelsson Nycander "driver opinion om globala rättvisefrågor." Det är särskilt det faktum att Gunnel starkt drivit frågan om klimaträttvisa som gjort att hon är en av Sveriges tyngsta på miljöområdet, enligt tidningen.

 – Gunnel har ett stort engagemang och genuin sakkunskap inom både klimat- och rättvisefrågor, säger Erik Lysén, policychef för Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete.   

– Det har bidragit till att Svenska kyrkan under det senaste åren har etablerats som en aktör i klimatdebatten. Svenska kyrkan har målmedvetet arbetat för att få in de globala rättviseaspekterna i klimatdebatten, inte minst inför klimatmötet i Köpenhamn. Att  Gunnel nu får uppmärksamhet för sitt arbete är mycket välförtjänt!

 Listan är framtagen av en jury bestående av fem miljö- och kommunikationsexperter. Gunnel är ny på listan och finns på plats 97. Samtliga på listan har granskats utifrån sin makt, sitt engagemang, sin ­trovärdighet – och den miljönytta de faktiskt åstadkommit.

 Läs mer på: http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.293089/sveriges-miljomaktigaste---har-ar-hela-listan.