ADP Dealer Services AB

En av Sveriges största bilåterförsäljare väljer nu att koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 11:55 CEST

Svenska Bil har den 16 september i år valt att skriva ett avtal med ADP Dealer Services Sverige om outsourcing av hela sin IT-miljö. Detta samarbete innebär att Svenska bil från och med december lämnar över driften och flyttar sina IT-system till ADP och ADP´s datacenter i Veile.

Genom outsourcing av IT-miljön får Svenska Bil möjlighet att frigöra resurser i företaget och får bättre kontroll över sina IT-kostnader. Svenska Bil lämnar sin egen datahall och går över till en så kallad ASP-lösning.

 - Jan Martinsson Vice VD på Svenska Bil i Norden AB säger:

Nu med ADP som samarbetspartner kan Svenska Bil i framtiden helt koncentrera sig på sin kärnverksamhet, att sälja och serva bilar och låta en professionell partner ta hand om och ta ansvar för driften av all IT”

ADP är sedan länge vår samarbetspartner och de förstår våra krav och behov. ADP har bevisat sin flexibilitet och sina förmågor under de intensiva förhandlingar som vi just har avslutat.

På samma gång som ADP är en stor aktör i Sverige så finns de också i resten av världen som en stor och finansiellt stark koncern.”

 Avtalet med ADP omfattar flytt av befintligt affärssystem, drift, underhåll, support och licenser för cirka 250 användare. Fördelarna med ASP-lösningen är att Svenska Bil får tillgång till en IT-infrastruktur utan att behöva göra dyra investeringar i bland annat applikationslicenser, servrar, och andra resurser. Flytten av IT-miljö sker till en trygg och säker driftmiljö som underhålls av ADP´s medarbetare med en bred teknisk kompetens, vilket möjliggör att Svenska Bil kan fokusera på sin kärnkompetens att sälja och serva bilar.

ADP är världens största och ledande leverantörer av affärssystem (DMS) för fordonsbranschen och levererar idag produkterna AutoMaster, DRACAR+, Optima 21 och Autoline. ASP-tjänsten bidrar till att kunden endast behöver ha kontakt med en leverantör för allt ifrån affärssystem, kommunikation, e-post och övriga produkter så som Microsoft Office etc. Genom att ADP har samarbetspartners både inom kringtjänster samt hård- och mjukvarusidan skapas förutsättning att leverera en outsourcad IT-infrastruktur, utformat efter varje kunds behov.

 

ADP har specialiserat sig på IT-lösningar till bilbranschen och marknadsför idag produkterna DRACAR+™, Optima 21™, AutoMaster och ADP Exchange™, som tillsammans täcker en modern bilåterförsäljares behov av administrativa lösningar och datakommunikation.