Ängsbacka Kursgård

En av Sveriges största kursgårdar blir medlemsägt

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 17:32 CEST

Ängsbacka kursgård, 3 mil norr om Karlstad, anordnar kurser och festivaler med fokus på möten, acceptans och hållbar mänsklig utveckling. Mest känd är kursgården för den årliga No Mind-festivalen. Den lilla orten Molkom i Värmland ökar då sitt invånarantal med 50 % då tusentals festivalfirare från hela världen kommer till Ängsbacka. 

Kursgården siktar nu på att bli Skandinaviens ledande center för Hållbar Mänsklig Utveckling. Ängsbacka öppnar därmed upp ägandet och ombildar det tidigare aktiebolaget till en ekonomisk förening. En styrelse på 8 ledamöter har valts ut för att genomföra övertagandet. Till ordförande har John Higson, grundaren av "STREET i Stockholm", "Bondens egen marknad" och "Drömgården" valts. 

- Ängsbacka har alltid byggt på allas medverkan och skapande, så detta var ett mycket naturligt steg att ta, säger ordförande Higson.

Idag, efter bara 4 månader har föreningen nästan 400 delägare och man räknar med ytterligare 1000 inom ett år. Många nyblivna delägare har nu upptäckt de gynnsamma förhållandena för nya företagsinitiativ på Ängsbacka. Redan existerar sågverk, inspelningsstudio, café och butik som privata initiativ och Ängsbacka räknar med att se en fördubbling av nya verksamheter under det närmaste året.

Genom utökade resurser finns nu också möjlighet för expansion av Ängsbackas program, målgrupp och markområde. Visionen inkluderar utbildning i ekologiskt odlande och byggande, "Grön Rehabilitering" för långtidssjukskrivna, Värmländskt kompetenscenter för hållbart företagande och evenemang för företagsledare med fokus på inre hälsa. Allt med siktet att skapa Skandinaviens Center för Hållbar Mänsklig Utveckling.

- Det här skulle aldrig ha varit möjligt med enskilt ägande, säger medlemskoordinator Leif Olsson. - När människor känner att de jobbar för sitt eget ställe händer något magiskt!

FAKTA

ÄNGBACKAS SYFTE

Att föra oss själva och andra hem: Till insikten om vilka och vad vi verkligen är bortom alla tankar och koncept.

Att leva våra gåvor och drömmar: Att medvetet skapa det liv vi vill leva, både individuellt och kollektivt, och dela den kunskapen och inspirationen med andra.

Att demonstrera en väg till hållbar mänsklig utveckling: Att leva och utvecklas i samklang med varandra och planeten och inspirera andra att göra detsamma.

VISION

Vi siktar på att bli en ledande mötesplats för hållbar mänsklig utveckling. Inom fem år ser vi Ängsbacka som en ekologisk gemenskap samt en inspirationskälla för socialt, personligt och globalt välmående.

Vi planerar att expandera verksamheten med mer ekologisk odling och ekologiskt byggande, rehabilitering, nya företag/initiativ, nya utbildningar inom områden som andlighet, hälsa, ekologi och ledarskap.

VÄRDEGRUND

Föreningen bygger på följande grundvärderingar: 

  • Kommunikation utifrån hjärtat baserat på öppenhet och acceptans
  • Självkännedom och personlig utveckling
  • Omsorg för planeten och allt liv 
  • Medvetet skapande av ett liv fyllt av närvaro och  kreativitet

Vi eftersträvar att leva dessa grundvärderingar genom service, sharing, meditation samt att arbeta för ett gemensamt syfte. 

KONTAKTINFORMATION

Leif Olsson

Medlemskoordinator

leif@angsbacka.se

073-9961190

www.angsbacka.se