Sveriges Annonsörer

En av tre annonsörer vill byta reklambyrå

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 13:53 CEST

Var tredje annonsör funderar på att byta reklambyrå inom de närmaste tolv månaderna. Vanligaste orsakerna till detta uppges vara byråns höga kostnadsnivå eller att viktiga nyckelpersoner i arbetsgruppen byts ut. Det visar en undersökning som genomförts bland Annonsörföreningens medlemmar.

Annonsörföreningen - intresseorganisationen för Sveriges annonsörer - har frågat sina medlemmar hur de ser på samarbetet med sin eller sina reklambyråer. Undersökningen har genomförts via Internet av QuickWise.

Så många som 33 procent av reklamköparna anger att de har planer på att utvärdera och välja reklambyrå inom de närmaste tolv månaderna. 54 procent svarar att de inte har några sådana planer, medan 13 procent svarar "vet ej". Svaren avser endast huvudbyrån. Detta skulle kunna innebära att den egentliga siffran för antalet annonsörer som funderar på att byta byrå är ännu högre, eftersom nära var tredje annonsör uppger att de arbetar med tre eller fler reklambyråer.

Många av de företag som kommer att se över sitt val av reklambyrå har långa samarbeten med sina reklambyråer. En tredjedel av företagen som deltagit i undersökningen har arbetat med sin reklambyrå under fem år eller mer. Anders Ericson, vd på Annonsörföreningen, tror att den ljusnande konjunkturen kan vara en anledning till att så många står inför ett eventuellt byråbyte:
- Det verkar finnas ett uppdämt behov av att byta reklambyrå efter lågkonjunkturen. Omräknat till faktiska tal handlar det om hundratals, kanske tusentals byråbyten, säger han.

Av undersökningen framgår även de vanligaste skälen till att vilja byta byrå. Ett vanligt svar är att annonsören upplever kostnadsnivån för hög i förhållande till vad som levereras. Ungefär lika ofta handlar svaren om relationer. Dåligt fungerande personkemi eller att det sker ett utbyte av personer i arbetsguppen på byrån kan få samarbetet att knaka i fogarna. Att en nyckelperson slutar på byrån får inte sällan avgörande konsekvenser för samarbetet. Andra orsaker som anses ligga till grund för ett byråbyte är "bristande kompetens", "låg kreativitet" eller att man söker en strategisk förnyelse.

För mer information om undersökningen, kontakta:
Anders Ericson, vd, Annonsörföreningen: 08-545 252 36, 0708-18 75 99.
Elisabeth Thörnsten, informationsansvarig, Annonsörföreningen: 08-545 252 34, 0708-34 66 30.