Tedestrand coaching AB

En bild säger mer än 10000 ord, psykologi är komplext.

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2014 22:14 CET

Denna bild beskriver på ett fenomenalt sätt varför det krävs en visuell överblick för att orientera sig ur komplexa livsproblem.

Det inre tankesystemet som har utvecklats till ett kretslopp av  destruktiva mönster är en omöjlig labyrint att lösa utan en visuell överblick - "karta" som tydligt visar vägen.

Det yttre systemet, som innehåller mängder av relationer till människor och annat, i kombination med det inre, blir ett superkomplext sammanhang med enorma informationsmängder. Detta låter sig inte ordnas eller återskapas utan något mycket exakt som visar en enkel väg igenom denna komplexitet - den visuella överblicken.Information och kontakt:

www.psykologiskorientering.se

info@psykologiskorientering.se

mobil: +46738108235


TERRÄNGEN ÄR INTE KARTAN!

NY GRUND - NYTT TÄNK - NYTT LIV