Carlsson Bokförlag

En blomstrande marknad

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 13:32 CEST

I denna bok ges en genomgång av handelsträdgårdar i Sverige under ett halvt sekel, då stora förändringar ägt rum. Särskilt inriktas skildringen på fyra större trädgårdar i Stockholmsområdet. Kunnigt, både praktiskt och teoretiskt, analyserar författaren utvecklingen. Här skildras hur odlandet förändrats, vilka grönsaker, rotfrukter, blommor och andra växter som odlats. Likaså följs distributionen av varorna från trädgården till uppköpare och konsumenter.

Även själva det konkreta arbetets omvandling fångas upp. Vilka kunskaper krävdes, hur gödslades landen och vilka bekämpningsmedel krävdes? Här finns frilandsodling, drivbänkar, växthus m.m. Handelsträdgårdarnas verksamhet sätts likaså in i ett större samhällsperspektiv. Hur handel och politik har påverkat förutsättningarna liksom import från stora specialföretag med närmast industriell produktion diskuteras.

Inger Olausson är forskare och hortonom, men har även egna omfattande erfarenheter av arbete i handelsträdgårdar. Detta är hennes avhandling.

Första recensionsdag omgående.

För recensionsexemplar, mer information eller kontakt med författaren hör av dig till Stina Kylhammar. Tel. 08-545 254 86, mail: redaktion@carlssonbokforlag.se.

Carlsson Bokförlag startades 1983 och är inriktat på facklitteratur inom framför allt historia, litteratur, media, teater, etnologi, konst och design, resor och samhällsdebatt. Bland våra senare titlar finns: Stalins mord i Katyn, Inte bara Stasi, Svenska prästgårdar, Effektiv visuell kommunikation, USA – drömmarnas land.