Sveriges Makalösa Föräldrar

En bok om det tysta våldet, Makalösa uppmärksammar den grupp som aldrig kommer till tals.

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2014 05:55 CET

Snart släpps Makalösa Föräldrars bok om ekonomiskt våld. Ett våld som ofta hamnar i skymundan och aldrig får höras.

-  Det handlar främst om kvinnor som har barn och som har levt i en våldsam och/eller hotfull relation. Dessa kvinnor har lyckats komma ut ur relationen men påverkas fortfarande av faderns hot, trakasserier och kränkringar. Ekonomiskt våld och ekonomisk maktutövning är stigmatiserande och tyvärr i många fall effektiva maktverktyg att ta till, när en man vill få en kvinna att göra som han vill, säger Generalsekreterare och författare Sophia Lövgren.

Makalösa Föräldrar vill uppmärksamma denna grupp och visa att det förekommer ekonomiskt våld på flera platser i samhället. Och för att inte glömma, det påverkar även barnen!

-  Att uppmärksamma denna viktiga grupp är välbehövligt. Vi hoppas genom denna bok att detta problem uppmärksammas och kommer upp till ytan så att vi med gemensamma krafter kan förbättra situationen för individer som befinner sig i ekonomiskt våld, säger Sophia Lövgren.

Boken om ekonomiskt våld, som går under namnet: Att köpa sin frihet, planeras att komma slutet av mars/början av april och kommer bland annat att säljas på Nordiskt Forum i juni. 

Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.