Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

En bra historia säljer - storytelling ska locka turister till Norden

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 10:33 CEST

Hotell inreder rum och bygger atmosfär utifrån en påhittad historia om en fiktiv grundare, i Rovaniemi i Finland satsar man på tomten för att attrahera turister och Västergötland marknadsförs som Arnrike och lockar besökare med upplevelser som bygger på Jan Guillous populära böcker om tempelriddaren Arn. Orter som tar draghjälp av så kallad storytelling och bygger upp och marknadsför sig genom historier - påhittade eller sanna - finns idag på många platser runt om i världen. Men hur långt kan man gå? Och hur kan nordiska orter använda storytelling för att utvecklas som turistdestinationer? Det ska en grupp nordiska forskare titta närmare på.

Med finansiering från Nordic Innovation Center ska forskare från Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island under två år driva forskningsprojektet "Storytelling och destinationsutveckling". De ska studera hur nordiska destinationer kan få draghjälp och bygga upp sin turistnäring genom att använda historier och storytelling.

Forskningsprojektet leds av Lena Mossberg, professor i marknadsföring på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, som också var den som initierade projektet. Hon har flera års erfarenhet av forskning kring upplevelseindustrin och storytelling och är bland annat författare till boken "Storytelling - marknadsföring i upplevelseindustrin". Medförfattare är konstnären Erik Nissen Johansen.

- Projektet inkluderar fem olika fall, ett i varje nordiskt land. Den svenska fallstudien är "Skaldjursresan" som handlar om hur några orter i norra Bohuslän kan bygga ett starkt varumärke kring skaldjur och öka turismen även under lågsäsong, säger Lena Mossberg.

För ytterligare information kontakta:

Lena Mossberg, professor i marknadsföring, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

+ 46 (0) 31-786 1539

lena.mossberg@handels.gu.se