Vänsterpartiet

En bra järnvägstrafik förutsätter samhällsansvar

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2003 10:00 CEST

- Sverige borde ta lärdom av att Storbritannien sagt upp Connex' kontrakt på att få bedriva pendeltågstrafik i Londonområdet. Det sade riksdagsledamoten Karin Svensson Smith (v), när hon deltog på SEKO:s seminarium om avregleringar i Visby på torsdagen.

-En bra järnvägstrafik i hela landet förutsätter samhällsansvar, sade Karin Svensson Smith. Därför har vänsterpartiet konsekvent motsatt sig avreglering, uppstyckning och bolagisering av SJ.

- Trots att allt fler väljer tåg av miljö-, säkerhets- och bekvämlighetsskäl, är det svårt att få järnvägstrafik lönsam.
Konkurrensen har bland annat lett till slarv med underhåll och trassel med biljettbokningen. En miljöanpassning av transporterna förutsätter att ännu fler använder tåget för sina resor. Då måste också tågtrafiken bli pålitligare och servicen förbättras.

- Vänsterpartiet upprepar kravet på en utvärdering av huruvida avreglering av tågtrafiken gjort det bättre för resenärerna, de anställda och samhällets ekonomi. På sikt måste sannolikt SJ åter få ansvaret för järnvägstrafiken i hela landet.

För ytterligare kommentarer:
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (v), 0703-43 95 15

Matti Kataja, Informationssekreterare
Vänsterpartiet,(Kungsgatan 84)
Box 12 660
112 93 Stockholm
Telefon: 08-654 08 20 Mobil: 0709-28 30 10
Fax: 08-653 23 85 http://www.vansterpartiet.se