Lifecap AB

En caseholder är inte för alla chefer, enbart de modiga göre sig besvär.

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2009 09:50 CEST

Det krävs mod för att våga ersätta den traditionella coachen med en caseholder. En caseholder låter dig inte skylla dina bristande resultat (varken i privata eller affärssammanhang) på någon annan. Caseholdern är ingen lösning för veklingar, bara om du törs granska dina egna beteendemönster och tillkortakommanden på djupet och är tillräckligt motiverad för att själv göra förändringar i både ditt synsätt och ditt beteende, kan en caseholder rekommenderas.

En caseholder har egen ledarerfarenhet, kombinerat med en gedigen terapeututbildning och tar sin klient ut på djupt vatten. Grundtanken är att erfarenheter i klientens historia speglar resultaten och måendet idag. En caseholder låter dig inte skylla dina bristande resultat på någon annan. Känslomässigt jobbiga utflykter till barndomen kan vara lösningen som gör bättre resultat i nuet möjliga.

De traditionella coacherna använder kognitiv teknik och mental träning, för att bryta negativa tankemönster och ersätta en tanke med en annan, mer positiv. Lars-Eric Uneståhl, fil dr i psykologi, tillhör dem som introducerade mental träning för idrottare i Sverige. Uneståhl började på 1970-talet hjälpa framstående idrottsmän via mental träning. Metoden kan sägas gå ut på att man under avslappning, och ibland även lätt hypnos, använder affirmationer, (d.v.s. positiva påståenden) upprepade gånger för att träna in ett nytt tankesätt i hjärnan. Den här metoden har visat sig fungera mycket väl som ett komplement till teknikträningen.

Mental träning är ett sätt att ersätta en negativ tanke med en positiv genom att tjata in ett nytt tankemönster i hjärnan med hjälp av upprepning i avslappnat tillstånd. Det här är effektivt men tidskrävande. Även jag har i historien använt mig av Uneståhls ljudinspelningar i målbildsträning och självbildsträning. På min tid rörde det sig om kassettband som avlyssnades varje kväll, under en längre period, precis före sänggåendet. Jag anser att det är svårt att hitta kärnan till varför man sitter i låsningar med hjälp av affirmationer, min åsikt är att man bara hanterar symptomet

Att ha en caseholder är inte lika tjatigt, men däremot betydligt mera smärtsamt. Caseholdern hittar lösningar som tar dig tillbaka till den situation där den ursprungliga blockeringen uppstod. Det betyder att du får möta det ursprungliga sår som gjorde att du bestämde dig för att plantera en begränsad tanke om dig själv i ditt medvetande. Ofta hittar vi de här tillfällena i situationer där vi samspelat med nära och kära som dömt oss på olika sätt. Tillvägagångssättet är jobbigt men effektivt. Det caseholden gör är att bistå i att söka upp och att därmed göra det möjligt att reparera själva ursprungsproblemet.

Kraven på caseholderns kompetens är högt ställda. Både gedigen egen erfarenhet från ledande positioner och en djupgående terapeututbildning krävs för att få använda titeln hos Life CaP Centret, som är kvalitetssäkrat enligt ISO 9001:2000. Dessutom har caseholdern gjort sin egen process och arbetat sig igenom sina egna trauman. Caseholdern har en holistisk människosyn och arbetar, med hjälp av ett kvalificerat nätverk, med att matcha klientens önskemål och behov med rätt kompetens.

I nuläget arbetar tre caseholders i Life CaP Centrets regi. Fler är under utbildning. Jörhan Pienitzka, utbildningsansvarig, caseholder och terapeut, menar att det kommer att bli svårt att få resurserna att räcka till, eftersom kraven på caseholdern är höga. Framförallt behöver han/hon ha mött och hanterat en lång rad av sina egna tillkortakommanden framgångsrikt. Efterfrågan på caseholders ökar bland framgångsrika ledare och framstående idrottsmän. Life CaP Centret har några personer under individuell träning idag.

Förutom att arbeta i individuella program och tillhandahålla caseholders, erbjuder Life CaP Centret bl.a. terapeututbildningar, ledarskaps-, relations, kvinno- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Vd, Energiterapeut med inriktning relationer och sexualitet, författare.

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 47

www.lifecap.se