Socialdemokraterna

En debatt om den borgerliga regeringens miserabla hantering

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 13:27 CET

I fredags, den 10 november, hade vi socialdemokrater begärt en särskild debatt i riksdagen. En debatt som kom att handla om den borgerliga regeringens minst sagt miserabla hantering och beredning av det nya förslaget till a-kasseregler. Ett förslag som drabbar löntagarna genom högre avgifter till a-kassan och de arbetslösa genom mindre pengar vid arbetslöshet.
Trots att regeringen bestämt hävdar att det är detta som de har gått till val på så är vi fullständigt övertygade om att det finns hundratusentals löntagare som inte har en aning om vad som kommer att drabba dem inom drygt en månad. Därför hade vi begärt fredagens särskilda debatt.

Ända sedan finansminister Anders Borg presenterade den nya borgerliga regeringens första budgetproposition den 16 oktober - där det klart framgick att alliansen tänker verkställa den nya a-kassan redan vid årsskiftet - så har kritiken mot det nya förslaget rasat. Fast egentligen har den pågått sedan långt innan valet, när det stod klart hur den borgerliga maktalliansen hade formerat sig och hittat ”publikvinnarna” bland svenska folket. Det troliga är att många av de borgerliga väljarna inte hade räknat med så kraftiga försämringar och framförallt inte så snabbt. Detta försökte såväl vi som de fackliga organisationerna varna för men utan något större genomslag varken i media eller hos allmänheten.

Kritiken mot det förslag som presenteras nu på torsdag, den 16 november, i form av en särskild proposition har varit massiv. Inte minst från de fackliga centralorganisationerna. TCO anser att regeringen har brutit mot grundlagen och tänker anmäla Sverige till EU-kommissionen om de könsdiskriminerande förslagen i a-kassan genomförs. Saco konstaterar att inte ens var tionde medlem kommer att få ut 80 procent av sin a-kassa i framtiden trots att de måste vara med och betala fullt ut och dessutom flera gånger om. Och LO citerar arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin när han säger att det är skit att leva på 680 kronor om dagen. Många av LO:s medlemmar kommer inte ens upp i den nivån, konstaterar LO.

Vid en genomgång av de två olika förslagen till lagrådsremisser är det ett antal hårresande effekter som träder fram:

• Till att börja med kommer t ex Kommunals medlemmar, som har en normalarbetstid på 36 timmar i veckan, och som arbetar halvtid inte ens att ”kvala in” i a-kassan eftersom de inte kommer att klara arbetsvillkoret på 80 timmar i månaden.
• Det kommer inte heller de nattarbetare att göra som inte klarar av det nya arbetsvillkoret som, när det infördes, tog hänsyn till just dessa grupper.
• De som i fortsättningen befinner sig i en eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd kommer dessutom att bli av med sina a-kassedagar. Tidigare har du sparat dessa dagar när du befunnit dig i någon typ av aktivitet.
• Och slutligen undrar vi vilken beredskap det finns hos Sveriges kommuner när det gäller de ökade kostnaderna för socialbidrag som en konsekvens av de försämrade ersättningarna? Hur kommer regeringen att kompensera detta?

Detta är bara några av de konsekvenser som det nya förslaget får för många människor. Självklart är vi också intresserade av att få veta vilka fler jobb som kommer att uppstå på grund av de här åtgärderna och vad de består av.
Det svaret är Sven Otto Littorin skyldig alla de som nu drabbas av ekonomiska försämringar vid årsskiftet.

Vad kommer då att hända efter fredagens debatt och när det gäller den fortsatta beredningen av förslaget?
Här kan vi bara konstatera att socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet är fruktansvärt missnöjda med den beredning som varit. Regeringen har medvetet åsidosatt gängse beredningstid och remisstid genom att ersätta detta med ett par hearingar där de nonchalant viftat bort de allvarliga synpunkter som kommit fram från de tunga remissinstanserna.
Det är ett allvarligt avsteg från de traditioner som finns och högst bristande respekt gentemot den svenska statsförvaltningen. Detta kommer också att föranleda ytterligare beredning när utskottsbehandlingen så småningom tar vid.

Frågan som vi slutligen vill ställa till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och resten av den borgerliga regeringen är därför:
Vad är ni rädda för? Vad är det som ni inte vill ska komma fram? Och varför denna oerhörda brådska?

Vi är övertygade om att svenska folket kan ge sig till tåls innan de vet vad den borgerliga regeringens totala systemförändring i den här frågan innebär.

Sven-Erik Österberg (s)
Vice ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott