Eskilstuna kommun

En delegation från Eskilstuna kommun besöker Polen

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 11:55 CEST

Mellan den 15-17 oktober reser representanter från Eskilstuna kommun till Warzawa i Polen. Syftet med resan är att diskutera gemensamma frågor inom kommunkoncernen, få information om Polens situation i idag och några studiebesök. Delegationen består av ordföranden från kommunens nämnder, förvaltnings- och bolagschefer samt företrädare för oppositionen.

Minister Hans Andersson, tar emot delegationen på den svenska ambassaden och informerar om Polens situation idag. Studiebesök är planerat i Chopins födelsehem, Zelazoea-wola och i stadsdelen Bemowo. Där besöks en skola och en fritidsverksamhet med fokus på integrationsfrågor.

Organisationen Non Governmental har tagit fram en tillgänglighetsguide för funktionshindrade i Warszawa. Guiden och tillvägagångssättet presenteras för delegationen.

Mer information
kontakta kommundirektör Jerker Parksjö, telefon 016-10 20 40, 070-526 98 40.