FAO

En dödlig fisksjukdom har drabbat Zambezifloden

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2009 12:54 CEST

Riskerar nu att spridas till andra delar av Afrika

21 juli 2009, Rom - FAO varnar nu för en dödlig sjukdom som decimerar fiskbeståndet i Zambeziflodens dalgång och hotar livsmedelsförsörjning och inkomstmöjligheter för landsbygdsbefolkningen i ett område som delas av sju länder.

I ett larm utfärdat av FAO:s förvarningssystem GIEWS (Global Information and Early Warning System) uppges att detta är en av de allvarligaste sjukdomar som drabbar fisk. Sjukdomen, Epizootiskt ulcerativt syndrom (EUS), ger fula skador och har en hög dödlighet på fisk. EUS orsakas av svampen Aphanomyces invadans.

"Om den inte begränsas finns det risk för att sjukdomen sprids till andra flodsystem och länder i regionen", sade Rohana Subasinghe, FAO-expert på fiske och fiskodling. I Zambezis avrinningsområde, som utgör 1 390 000   km², bor omkring 32 miljoner människor, varav 80 procent är beroende av jordbruk eller fiske och fiskodling.

Upp och nedströms

Det finns tecken på att EUS, som konstaterades i Afrika första gången under 2007, sprids både uppströms och nedströms från Zambezi, nu riskerar att få fäste i andra delar av Afrika. GIEWS varning vill uppmärksamma det internationella givarsamfundet om att en livsmedelsförsörjningskris håller på att utvecklas och att hjälp och stöd sannolikt kommer att fordras.

Zambia är det hårdast drabbade landet då två tredjedelar av Zambezis avrinningsområde ligger där. Över 2000 byar och cirka 700 000 personer riskerar sin livsmedelsförsörjning eftersom fisk inte bara är en viktig inkomstkälla utan också den billigaste tillgängliga proteinkällan för en stor del av landsbygdsbefolkningen.

Fisk infekterade med EUS medför normalt inte någon hälsorisk för människor, men den djupa sårbildning och det vävnadsförfall som är karakteristiska för sjukdomen kan inrymma sekundära, mer hotfulla patogener. Rekommendation är därför att man inte ska äta EUS-smittad fisk som inte är ordentligt tillagade.

Oåterkallelig skada

EUS drabbad fisk går inte att sälja på marknaden och orsakar därmed allvarliga ekonomiska förluster för både fiskare och fiskodlare. Omkring 50 arter av fisk är mottagliga för sjukdomen och utbrott drabbar i synnerhet yngre fisk. Sjukdomen leder därför ofta till bestående skador på fiskbestånd och svåra förluster av biologisk mångfald.

EUS visade sig för första gången i Japan i början av 1970-talet och har sedan dess spritt sig till Australien, stora delar av Asien. USA drabbades under 1984 och EUS finns nu i minst 24 länder i världen.

FAO har sedan 2007 arbetat med att bygga upp förmågan att hantera sjukdomen i de sju länder som ligger i Zambezis avrinningsområde - Angola, Botswana, Malawi, Moçambique, Namibia, Zambia och Zimbabwe. Arbetet inkluderar EUS diagnostik, riktade EUS-övervakning och grundläggande vattenorganismshälsa.

Brådskande behov

Som svar på brådskande förfrågningar från ett antal länder har FAO, i nära samarbete med den Paris-baserade Internationella djurhälsoorganisationen (OIE), hjälpt till att utveckla och genomföra vattenlevande biosäkerhetsåtgärder (aquatic biosecurity framework) för södra Afrika inklusive Zambezifloden.

Programmet avser stärka institutionell och människlig förmåga i de berörda länderna för att bättre kunna klara skötsel av vattenlevande djurs hälsa i vilt tillstånd.

Kontroll av EUS i vattendrag såsom floder är inte möjligt men det är relativt enkelt att genomföra i fiskodlingar. Här kan ett antal enkla åtgärder minimera eller förhindra spridningen av EUS. Dessa omfattar förebyggande åtgärder så att eventuella bärare eller vektorer inte kommer in i vattendrag eller fiskdammar, att döda fiskar tas bort och ett förbättrande av vattenkvaliteten.

 

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska (FAO.org)

FAO Fisheries and Aquaculture Department

Tidigare pressmeddelanden från FAO Norden:

2009-06-08 Ansvarsfullt fiske i djuphavet

2007-04-27 Fattigdom i fiskesamhällen orsakar allvarliga skador