Länsstyrelsen i Östergötlands län

En eloge till Östergötlands älgjägare

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 10:12 CEST

Nu är vinterns älgavskjutning sammanställd och Östergötlands jägare får åter beröm. Fler älgkalvar än vuxna älgar och fler vuxna hondjur än älgtjurar har skjutits. Det är positivt för älgvården och det innebär också att skadorna i tallungskogarna minskar.

Antalet avskjutna älgar och fördelningen mellan ålder och kön hos de fällda djuren är betydelsefull, både för fortlevnaden av älgstammen och för skogsvården.

Läs hela pressmeddelandet på www.lansstyrelsen.se/ostergotland.
Där finns också statistik över årets älgavskjutning i alla länets kommuner.


Informationschef
Mariethe Larsson
Telefon: 0703-667366
mariethe.larsson@lansstyrelsen.se

För mer information kontakta gärna:
Thomas Modin, Länsstyrelsen Östergötland, tfn:013-19 62 56, 070-19 79 99