RISE Research Institutes of Sweden AB

En enad forskningsagenda för smartare elektroniksystem

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 12:23 CEST

100 % av svensk exportindustri är beroende av elektronik för en effektiv, lönsam och hållbar produktion. Näringslivets framgång och utveckling tjänar därför på en sammanhållen innovationsagenda för smartare elektroniksystem. Ett arbete som nu påbörjas.

Svenska elektroniska komponenter och system är såväl betydande exportvaror (13,6 %) som möjliggörare av hållbar industriell tillväxt och samhällig utveckling på många sätt. Energi- och processeffektivisering, trådlös kommunikation, avancerade mätinstrument och smartare förpackningar är bara några exempel.I våras begärde VINNOVA in förslag till strategiska innovationsagendor och beviljade planeringsbidrag för sju projekt inom elektronikområdet som omfattade allt från elektronik och fotonik till mikromekanik. Villkoret var dock att de samordnas till en enda övergripande agenda. Så kommer nu att ske och forskningsinstitutet Acreo koordinerar arbetet.

Vi fick in många intressanta, överlappande, agendaförslag inom elektronikområdet. Vårt mål med denna utlysning var att skapa nationell samsyn mellan F&U-aktörer och vi uppmuntrar därför dialog framför konkurrens, säger Marie Wall, chef för programmet på VINNOVA.

Projektet ska kartlägga status för svensk forskning och industri inom elektronikområdet av idag för att kunna ta fram en strategi för hur elektronikområdet - på kort och lång sikt - ska utvecklas och stimuleras för att nå målet att skapa en livskraftig, expanderande och lönsam elektronikindustri i Sverige. Sveriges roll globalt, speciellt i Europa, kommer att belysas. En viktig del i analysen är att identifiera värdekedjor, både tekniska och affärsmässiga, samt eventuella flaskhalsar.

Hela elektronik-Sverige kommer att kunna bidra till agendan med sina olika perspektiv, kompetenser och resurser, bland annat via öppna workshops. Ett mycket viktigt mål med agenda-arbetet är också att synliggöra elektronikens betydelse för Sverige och visa hur den bidrar till att stärka konkurrenskraften för svenskt näringsliv och en hållbar tillväxt- och livsmiljö.

De beviljade projekt som kommer att samordnas är:

  • ”Svensk energieffektiv hårdvara inom elektroniksystem”, Katrin Persson, Acreo
  • ”Elektronikhårdvara i Sverige”, Jan Andersson, Acreo
  • ”Branschöverskridande strategisk forsknings- och innovationsagenda för Elektronikindustrin”, Lena Norder, Branschorganisationen Svensk Elektronik
  • ”Kraftelektronik - från milliwatt till gigawatt”, Staffan Norrga, KTH
  • ”Millimeter-wave and terahertz systems”, Herbert Zirath, CTH
  • “Antennsystem”, Per-Simon Kildal, CTH
  • ”Fotonik - En möjliggörande teknologi för Sverige”, Pierre-Yves Fonjallaz, Föreningen PhotonicSweden

Ansvarig projekt-koordinator är Leif Ljungqvist, Acreo, och målet är att ha agendan klar under våren 2013.

Mer om VINNOVAs strategiska forskningsagendor: Utgångspunkten för strategiska forsknings- och innovationsagendor är att de formuleras gemensamt av behovsägare och forskningsutövare som t ex näringsliv, offentliga aktörer, universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer i innovationssystemet. Målet är att sätta övergripande visioner, mål och behovsformuleringar, för utveckling av svenska styrkeområden som kan stärka Sveriges attraktionskraft och konkurrenskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Acreo är ett av Europas främsta forskningsinstitut inom elektronik, optik och kommunikationsteknik. Genom att förädla akademisk forskning till kommersiellt gångbara och värdeskapande tekniklösningar, bidrar Acreo till ökad konkurrenskraft och hållbar tillväxt för näringsliv och samhälle. Acreo är en del av Swedish ICT och har 165 anställda med placering i Kista (huvudkontor), Göteborg, Norrköping och Hudiksvall.