Kultur i Väst

En fest för alla? Vi gör Göteborgs Kulturkalas tillgängligt för fler barn

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2015 08:30 CEST

Tillgänglighet är kanske inte det första man tänker på när det handlar om en stadsfestival som Göteborgs Kulturkalas. Men för den som har svårt att se, höra, röra sig, tåla vissa ämnen eller svårt att tolka, bearbeta och förmedla information är det helt avgörande för om hen ska kunna delta i kalaset. Tillgänglighet handlar också om ekonomiska och språkliga förutsättningar och tillgångar.

Eva Johansson är tillgänglighetskonsulent på Kultur i Väst och jobbar tillsammans med Emma Rygielski, projektledare för Barnens Kulturkalas, för att göra kulturkalaset tillgängligt för fler. Utgångspunkten är att göra det enklare för den som har svårt att se, höra, röra sig, tåla vissa ämnen eller svårt att tolka, bearbeta och förmedla information att delta i kalaset.
– Målet är att ALLA barn skall ha tillgång till festplatsen och de aktiviteter som erbjuds på Barnens kulturkalas, säger Eva Johansson. Vi är nu inne på år två av tre. Ett mer övergripande mål är att samla kunskapen från dessa tre utvecklingsår och ta fram en guide som kan användas när andra event, oavsett storlek, ska genomföras.

Utbildningar för arrangörer
Eva Johansson, Emma Rygielski och Ia Kjellsdotter håller utbildningar för företag och organisationer som deltar i Göteborgs Kulturkalas.
– Vi försöker hjälpa var och en att se hur var och ens aktivitet behöver utvecklas för att alla barn ska kunna ta del av den, säger Eva Johansson. Arrangörerna inser att ganska små förändringar kan göra stor skillnad.

Några exempel på lyckade satsningar hittills:
– Vi har lyckats att göra barnkalaset helt gratis.
– Vi har ökat den fysiska tillgängligheten genom att minska och ta bort hinder, som till exempel att lägga ut släta gångmattor i plast på gräsmattor, vid nivåskillnader och så vidare.
– Vi flyttar om aktiviteter inom området för att öka möjligheterna för fler att hitta dit, att ta sig fram och att kunna delta.
– Programpunkter på webben informerar också om tillgängligheten.
– Utbildningstillfällen för de som är ansvariga och de som medverkar med olika aktiviteter.

Kontakta Eva Johansson på Kultur i Väst
Direkt: 0708-18 20 07

Kultur i Västs aktiviteter under kalasveckan 11-16 augusti
Kultur i Väst presenterar ett scenprogram för barn på Scen Lagerhuset alla dagar, är med i Slöjdklubben i Trädgårdsföreningen, har ett filmtält i Bältesspännarparken hela veckan, arrangerar konserter torsdag, fredag och lördag, deltar i författarbesök och arrangerar en workshop för slagverkare. Varmt välkommen att festa med oss! Läs mer om Kultur i Väst på Göteborgs Kulturkalas 2015

Kultur i Väst
Förvaltningen Kultur i Väst är en del av Västra Götalandsregionen. Vi tror på stora upplevelser för den enskilda medborgaren och utvecklande samarbeten med kommuner, organisationer och föreningar. I vår verksamhet ingår det regionala biblioteksuppdraget och delar av det regionala musikuppdraget. Läs mer på www.kulturivast.se