Marabouparken konsthall

En förändrad blick: föreläsningsserie om kvinnor i fotohistorien

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2016 16:16 CET

Tre föreläsningar om fotografi som behandlar kvinnors konstnärliga arbeten från 1920-talet till 1970-talets paradigmskifte inom fotografiet.

Föreläsningarna sker på Marabouparken konsthall och ingår i entrén 50kr.


Onsdag 20 januari kl. 18

FOTOGRAFI OCH FEMINISM
– Tredje delen i föreläsningsserien En Förändrad blick med fotohistorikern Iréne Berggren

Under 1970–talet ägde ett tydligt paradigmskifte rum inom konsten. Fotografiet blev det ledande mediet och användes för att belysa feministisk teori. Begrepp som dekonstruktion och representation blev betydelsebärande för förändringen. Konsten var politisk, ironisk, humoristisk och fotografiet blev färggrant och blankt. Konsten fick både ett kritiskt innehåll och en yta som förförde. Två konstnärer som arbetade med fotografi under den här tiden var Sherrie Levine och Cindy Sherman. Andra var Guerrilla Girls som i sina gorillamasker skänkte bananer till de som inte ställde ut kvinnor.

Även kritiker och curatorer blev en aktiv del av det pågående paradigmskiftet. Under 1970– och 1980–talen blev de teoretiska texterna av bland andra Abigail Solomon-Godeau, Griselda Pollock, Victor Burgin, Rosalind Krauss nödvändiga för att förstå det som hände inom den fotografiska diskursen. Begreppet ”Den manliga blicken” myntades av Laura Mulvey samtidigt som psykoanalytikerna Sigmund Freud, Jacques Lacan och franska filosofer som Jacques Derrida och Jean Baudrillard lästes och blev en ingång till förståelsen av den fotografiska konsten.

Välkommen till den sista delen i föreläsningsserien En Förändrad blick där fotohistorikern Iréne Berggren föreläser om postmodernt fotografi och feminism utifrån ett internationellt perspektiv och hur dessa idéer mottogs på den svenska konstscenen. 

Marabouparken är en institution som arbetar med den samtida konsten.
Det gör vi genom ett rikt och omväxlande program bestående av utställningar, seminarier, samtal, visningar och publikationer som ställer konsten i relation till andra sammanhang. Med samtidskonsten som utgångspunkt vill vi också synliggöra det offentliga rum vi verkar i, där Marabouparken som historiskt monument utgör ett naturligt avstamp.

Följ oss på Facebook och Instagram