Riksföreningen för Hemundervisning i Sverige - Rohus

En fond för familjen med 100 000 kr i vite

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2013 20:57 CEST

Många djupt upprörda människor har hört av sig till ROHUS om det vite på 100 000 kr som en svensk hemundervisande familj, som nu lever i exil på Åland i Finland, har dömts till. De är arga och upprörda. De förfasar sig om den svenska offentlighetens okunskap i frågan, och hänsynslösheten i lagtillämpningen.

Upprördheten är inte svår att förstå. Även föräldrar som inte själva väljer hemundervisning vill ha möjligheten. Hamnar ens barn i en en svårlöslig mobbningssituation, eller en skolas oförmåga att hjälpa en elev med särskilda behov så vill man att det ska finnas en möjlighet att ta saken i egna händer. Många föräldrar skriver till ROHUS om just detta. Det är uppenbart idag att skola är en undervisningsform som fungerar för många, men dock inte för alla.

Familjen som fått ett vite på 100 000 kr har redan betalat åtskilligt för sin exil. De tvingades också i hast lämna en ort där de bott i över 20 år med alla de relationer som detta innebär. ROHUS styrelse tycker att familjen betalat nog. Familjen ska inte straffas ytterligare. Många av de som skrivit till ROHUS tycker lika och efterfrågar ett konto att stödja familjen på.

Nu öppnar ROHUS möjligheten att direkt stödja denna familj med deras vite. ROHUS betalar sedan det inbetalda beloppet för familjen till Kronofogdemyndigheten, som ansvarar för inbetalning av viten.

100 000 kr är väldigt mycket pengar för en familj. Men det blir mycket mindre på flera. Är det tillräckligt många räcker det med någon eller några hundralappar var.

Du kan stödja familjen genom att betala in valfritt belopp på ROHUS bankgiro 319-0733 och märka inbetalningen med ”100000 kr vitet”. Beloppet går oavkortat till att betala familjens vite. Eventuellt överblivet belopp går till ROHUS ordinarie vitesfond.

_____________________________________________________________________________

ROHUS - Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige - är en religiöst och partipolitisk obunden organisation för att stödja rätten att hemundervisa i Sverige, www.rohus.nu. Flera av styrelsens medlemmar lever idag i exil utanför Sverige. Hemundervisning är världens snabbast växande skolform som visat sig ge mycket goda resultat. både akademiska och socialt. ROHUS vitesfond kan stödjas på bankgiro 319-0733, märk insättningen med "Vitesfonden".