FAO

En framgångssaga från Afganistan

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 11:05 CEST

FAO:s mejeriprojekt ett uppsving för jordbrukares inkomster

Rom, 27 april 2009 - Det är sällan vi läser om framgångar från Afganistan, och ännu mer sällan står en förbättrad situation för kvinnor i centrum. Men nu vill FAO rapportera om en sådan.

FAO:s kontor i Kabul har tagit initiativ till mejeriprojekt i samarbete med de afganska provinserna Logar, Wardak, Mazar och Kunduz. Projekten är så framgångsrika att de 1600 bondefamiljer som deltar också ser en markant ökning i sina inkomster. Inkomsterna för deltagarna i projektet har ökat femfaldigt, från US$130 till US$ 650 om året. Eftersom det främst är kvinnor som utför arbetet inom ramen för projektet behåller de 95 procent av inkomsterna.

Projektet startade 2003 och har möjliggjorts genom tyska bidrag. Det arbetar efter metoden integrerad mejeriproduktion (IPS, Integrated Dairy Schemes). Framgångarna bygger på en kombination av förbättrat foder, tillgång till artificiell insemination och/eller avelstjurar, utökad veterinärservice samt förbättrad organisering mellan bönderna. "Tillsammans med mycket hårt arbete är detta är skälet till framgången", poängterar Tony Bennett, FAO:s kontaktperson för mejerifrågor. "Vi startade från grunden och detta hjälpte deltagarna att öka sin mjölkproduktion till 10000 liter om dagen".

Garanterad avsättning

FAO:s experter har visat deltagarna hur de kan organisera sig i kooperativ, som samlar in mjölk kollektivt och som också erbjuder medlemmarna veterinär- och uppfödningsservice. Kooperativen driver också gemensamma mejerier i städerna, där mjölken pastörsiseras och processeras till yoghurt, filmjölk, smör och ghee (renat smör) som säljs över disk. De kooperativa mejerierna garanterar bönderna avsättning för sina produkter.

Det är inte bara bönderna och deras familjer som gynnas av projektet. Eftersom fler människor nu har tillgång till, och köper, hälsosamma mjölkprodukter, har det också blivit en större efterfrågan på foder. Produktionen av blålusern, en vanlig foderväxt, kan komma att öka. Blålusern har en hög avkastning, och ger en inkomst om US$ 900 per hektar, vilket förhoppningsvis kan komma att konkurera med produktion av olagliga grödor.

Problem med säkerheten

Trots den ökande efterfrågan på färska mjölkprodukter, leder osäkerheten i de södra delarna av Afganistan, till att projekten inte kan växa i takt med efterfrågan. Förra året investerade den italienska regeringen trots detta US$ 2 miljoner för att utöka projektet till Herat-provinsen. Även IFAD, den internationella fonden för jordbruksutveckling, och Världsbanken investerar i stora program för att möjliggöra en fortsatt spridning av IPS-projekten.

Det pågående mejeriprojektet är en del i FAO:s fortsatta arbete för att möjliggöra en vitalisering av Afganistans krigshärjade jordbruksekonomi. FAO:s representant i Afghanistan, Tekeste Tekie, framhåller "att en ökning av bönders inkomster från sädesgrödor, trädgårdsodling och mjölkproduktion kan erbjuda ett livskraftigt alternativ till dagens vallmoodling."

Läs mer:

Pressmedelandet på fao.org

Milk Making the Difference in Afghanistan

FAO Animal Production and Health Division - Milk and Dairy Products

Jämställdhet och landsbyggdsutveckling

Tidigare pressmedelanden från FAO Norden:

2009-03-06 Kvinnor på landsbygden och den ekonomiska krisen