Sveriges Makalösa Föräldrar

En GLAD sommar och en GOD jul åt alla!

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 06:27 CET

Sveriges Makalösa Föräldrar är en intresseorganisation för ensamstående föräldrar och deras barn. Det innebär att vi rätt ofta möter medlemmar som befinner sig i ekonomisk och social utsatthet. För att vi ska kunna hjälpa dessa barnfamiljer än mer effektivt, har vi sökt och fått 90-konto. Med DIN hjälp, kan vi härmed ta emot ändamålsspecifika ansökningar från ensamstående föräldrar som önskar stöd till att ge en GLAD sommar eller en GOD jul till sina barn.

Inga gåvor är för små! Vårt kontonummer är: 90 03 15-3. Föredrar du att betala till bankgiro-nummer, är det 900-3153. Det går att läsa mer här.

Vi har under år 2013 och framåt som syfte att stärka denna del av vår verksamhet, för att genom offentlig insamling för humanitärt och välgörande ändamål kunna erbjuda stöd till ensamstående föräldrar och deras barn. Denna insamling är planerad att ske genom penninginsamling, kläd- och annan lösöresinsamling och försäljning av varor och tjänster. Insamlingen är tänkt på pågå året runt.

Bakgrunden till denna nya form av verksamhet är att kansliet regelbundet kontaktas av både privatpersoner och företag, som konkret vill hjälpa barnfamiljer som lever under fattigdomsgränsen eller som på annat sätt lever under utsatta och exkluderade förhållanden. Vi har då på bästa sätt försökt fördela detta till de av våra medlemmar som vi vet har stort behov av detta. Men med denna utveckling kommer vår stödverksamhet bli än mer effektiv.

Denna stödverksamhet är också i enlighet med våra gällande stadgar, där organisationens mål är att ge ensamstående föräldrar och deras barn lika förutsättningar för goda levnadsvillkor som barn och föräldrar i sammanlevande familjer har.

Ansökningsblankett finns att hämta här.


Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.