SAS

En god kabinfaktor och stärkt yield gav förbättrat resultat under tredje kvartalet

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 08:54 CET


Nyckeltal från SAS koncernens delårsrapport idag:

· Resultat före realisationsvinster och engångsposter uppgick till 969 MSEK
under tredje kvartalet 2006, vilket är 350 MSEK högre än föregående år.
· Enhetskostnaden sjönk under tredje kvartalet med 2,1% justerat för valuta och
bränslepriser.
· Koncernens totala omsättning ökade med 8,9% till 18 035 MSEK.


- På de flesta av koncernens marknader har passagerartillväxten varit mellan
5-15%, vilket resulterat i förbättrade kabinfaktorer och stärkt yield. Den
mycket goda konjunkturen i kombination med nya affärsmodeller har varit det
viktigaste bidraget till utvecklingen. Fortsatt finns inga tecken på en
avmattning i marknaden, men osäkerheten kvarstår om styrkan i marknadstillväxten
framöver samt utvecklingen av flygbränslepriserna.

Resultatutvecklingen är positiv, men en väsentlig orsak till detta är den mycket
goda konjunkturen. Resultatet är långt från koncernens avkastningskrav och det
är därför helt nödvändigt att med full kraft fortsätta arbetet med
kostnadssänkande åtgärder, säger Gunnar Reitan t.f. VD och koncernchef SAS
koncernen.


Se delårsrapporten på www.sasgroup.net för ytterligare detaljerad information.


SAS GROUP INVESTOR RELATIONS