Göteborgs universitet

En hållbar framtid för Tjörn

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 12:03 CET

Andelen året-runt boende i kustsamhällena på Tjörn minskar stadigt. Och det är bara en av alla de avgörande utmaningar ön står inför. I ett nytt projekt ska studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers analysera ön och dess framtid med fokus på hållbar utveckling.

- Tidigare har vi studerat områden i och omkring Göteborg men nu bestämde vi för att röra oss ut i regionen. Tjörn är intressant, inte minst på grund av att så många pendlar till arbeten i Göteborgsområdet och gör det i egna bilar. Dessutom vill kommunen utveckla turismen, samtidigt som man vill ha fler boende året-runt, det är en av många intressant frågor som vi vill granska närmare, säger Per Knutsson, forskare i humanekologi som leder fallstudien.
Vågar vara visionära

Sedan 2001 har studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers gjort återkommande fallstudier i hållbar utveckling på ett område i eller omkring Göteborg. Tidigare år har Lundby, Gullbergsvass, Styrsö, Ringön och Majorna granskats. Liksom tidigare år genomförs årets studie i nära samarbete med politiker och tjänstemän. Studien genomförs under 10 veckor och resultatet blir en analys av hur det granskade området kan utvecklas i en mer hållbar riktning.
- Vi tar fram scenarier för hållbar utveckling och tillåter oss att vara visionära, vi vill komma med förslag som går bortanför det som kanske är rimligt just idag. En förutsättning är att det ska vara möjligt att genomföra, men det behöver inte vara troligt. Just det visionära sättet att tänka är något som vi som universitet kan tillföra. Politiker och tjänstemän har sällan tid eller pengar för att ägna sig åt sådana frågor, i deras vardag handlar det mer om att klara sig igenom mandatperioden, säger Per Knutsson.
Vägföreningar och individer

Angreppssättet är brett och fallstudien kan komma att handla om allt från transportproblem till avfolkning av de södra kustsamhällena. I samarbete med kommunen och invånarna bestämmer studenterna själva hur analysen ska genomföras och vilka problem studien ska fokusera på.
Och just ett nära samarbete med kommuninvånarna tror Per Knutsson kan sätta igång en mängd processer som på sikt kan leda till förändringar.
- Vi kommer att samarbeta med allt ifrån politiker och handläggare till företag, vägföreningar och enskilda individer. Jag tror det kan sätta igång intressanta processer och göra att frågor om hållbar utveckling blir aktuella på ett annat sätt än tidigare.

Mellan 20 och 30 studenter väntas delta i fallstudien som arrangeras för att studenterna ska lära sig att hantera verklighetens komplexa problem. I fallstudien samarbetar studenter från två lärosäten, Göteborgs universitet och Chalmers, studien är också ett bra exempel på ett brett samarbete mellan olika fakulteter på inom universitetet. Och just det breda angreppssättet är enligt Per Knutsson en styrka med projektet.
- Det är en kurs som är förankrad i verkligheten och som går över fakultetsgränserna, som verkligen är tvärvetenskaplig, där naturvetare, samhällsvetare och arkitekter jobbar tillsammans.

Läs mer om fallstudien på Tjörn
http://www.chalmers.se/gmv/SV/projekt/fallstudiekurs-hallbar


För frågor om fallstudien på Tjörn kontakta:
Per Knutsson, studierektor i humanekologi och fallstudieledare.
Tel: 0704-80 80 34