Gröna gårdar

En hållbar köttproduktion

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2012 13:17 CEST

Gröna gårdar blev en av fem finalister i Swedbanks Hållbarhetspris som igår (onsdag 28/4) avgjordes i Stockholm. Detta för sitt långsiktiga arbete med att föda upp nötdjur på endast gräs och örter och sälja detta till konsument som kött. Vinnare blev Houdini Sportswear.

– Självklart är jag lite besviken att vi inte tog oss hela vägen fram, men en finalplats är ändå väldigt hedrande och ett gott tecken på att vårt hårda arbete går i rätt rikting – mot en mer hållbar plats att leva på, säger Märta Jansdotter VD på Gröna gårdar.

Korna på Gröna gårdar äter uteslutande gräs och örter. Till skillnad från många av de grönsaker som odlas i norden är gräs anpassat efter klimatet. Studier, som bland annat green grass, har visat att de metanutsläpp som kor orsakar kompenseras av den kolinlagring som sker i gräsbevuxen mark. Betesmarkerna fungerar som kolsänkor, likvärdig med skog. Kor som uteslutande betar gräs bidrar på så sätt även till att skapa artrika landskap i Sverige. Detta kan på sikt läka utarmade åkrar och få det naturliga kretsloppet åter slutet.

– Vi vill även fortsättningsvis att vårt kött skall vara ett gott val både för gom och samvete och kommer fortsätta jobba för att klimatet inte tar skada, säger Märta Jansdotter.

Gröna gårdar är ett lantbruksföretag som bildades 2001 med visionen om att producera ett kött av hög kvalitet på ett för naturen hållbart sätt. I dagsläget har ett 30-tal av de bästa Västsvenska gårdarna anslutit sig till den visionen.

Kött från djur uppfödda på gräs och örter. Gröna gårdar bildades 2001. Vår egen gård, Bjällansås, ligger på Bokenäset utanför Uddevalla. Vi samverkar även med ett trettiotal av de bästa uppfödarna runt om i Västsverige, från Halmstad i söder till Karlstad i norr.

Gemensamt för alla gårdar är att utöver KRAV:s regler även följa Gröna gårdars egna kriterier för uppfödning, varav det främsta är att djuren äter artriktig föda, det vill säga gräs och örter.

Eftersom våra djur växer upp långsamt på naturlig föda hinner köttet utveckla en rik och fyllig smak, samtidigt som det blir välmarmorerat och därför naturligt mört.

www.gronagardar.se