Folkpartiet Liberalerna Västra Götalandsregionen

”En halv miljard mer till forskningen”

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 13:37 CEST

Folkpartiet i Västra Götaland presenterade på onsdagen ett förslag om att öka nivån på regionens anslag till forskning och utveckling (FoU) med en halv miljard kronor under nästa mandatperiod. 

- Det är en mycket kraftfull satsning som vi nu föreslår för att med forskning och kunskap möta framtidens utmaningar och möjligheter, säger Jonas Andersson som är regionråd för Folkpartiet i Västra Götalandsregionen. En så stor satsning på ökad forskning kommer att kräva prioriteringar och innebära ett tillskott i regionens budget med drygt 100 miljoner kronor varje år de kommande åren.

Idag satsar regionen cirka 700 miljoner kronor om året på FoU. Räknar man också med det särskilda statsbidrag som regionen får kopplat till läkarutbildningen så uppgår dagens satsningar till drygt en miljard kronor årligen. Den summan vill Folkpartiet under några år öka till totalt 1,5 miljarder kronor. 

- Regionen har redan ambitionen att bli den mest attraktiva regionen för högkvalitativ klinisk forskning i Europa. Vi vill från Folkpartiets sida förena den kliniska forskningen med regional näringsutveckling och skapa förutsättningar för att Västra Götaland ska bli landets centrum för medicintekniska och biomedicinska företag. För att lyckas med det krävs både satsningar på direkt forskning och på forskningens infrastruktur, fortsatte Jonas Andersson.

- De ökade resurserna ska investeras både i forskning som är till nytta för regionens egna verksamheter och i forskning inom näringar som är viktiga för Västsveriges/regionens utveckling i övrigt. Vi vill se en ökad tvärvetenskaplig forskning inom patientsäkerhetsområdet. Med lärdomar från bilindustrin, som i Västsverige utvecklat världens säkraste bilar. Nu är det hög tid att utveckla sjukvårdens bilbälten och krockkuddar för att förbättra patientsäkerheten, sa Jonas Andersson vidare

- Andra prioriterade forskningsområden för Folkpartiet är att bredda det nyligen inrättade kompetenscentrat för jämställd vård till att också bedriva forskning kring jämlik vård och hälsa. Folkpartiet vill se ytterligare satsning på att stimulera forskningen vid regionens alla högskolor och universitet. Fokus bör vara på den nytta vi kan ha i regionens egen verksamhet. Ett sådant exempel är Centrum för vårdbyggnadsforskning vid Chalmers, men man kan hitta exempel på profilforskning vid alla högskolor och universitet, avslutade Jonas Andersson (fp)


För mer information besök
www.folkpartiet.se/vgregion

Kommentarer
Jonas Andersson. 0708-37 78 53

Kontakt:
Pär Lundqvist, Kampanjsamordnare
par.lundqvist@liberal.se
076-148 91 19

Tillhörande dokument och filer:
-

Folkpartiet var starkt pådrivande för att bilda Västra Götalandsregionen. Under dessa år har Folkpartiet funnits med i regionens ledning, haft ansvar för flera av de viktigaste frågorna och kunnat påverka alla väsentliga beslut. Vi vill fortsätta utveckla Västra Götaland till en av Europas bästa regioner att leva och verka i. Vi vill utveckla en hälso- och sjukvård kännetecknad av valfrihet och patientfokus. Vi vill utveckla regionen tillsammans med människors engagemang och intresse av att utveckla sina idéer, sig själva och det samhälle de lever i.