Likestyle AB / mindAlike

En halv miljon fler svenskar bor ensamma jämfört med för 20 år sedan

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 15:18 CET

Enligt SCB-statistik bor nästa var tredje svensk, d.v.s. cirka 29 procent av den totala befolkningen ensamma. För 20 år sedan bodde 25 procent av befolkningen i ensamhushåll. Totalt sett bor 2,6 miljoner svenskar i ensamhushåll, med eller utan barn, vilket alltså är drygt 0,5 miljon fler personer jämfört med för 20 år sedan. Sedan tidigare är det känt att Sverige har flest ensamboende i världen och att Stockholm toppar statistiken där nära 60 procent av befolkningen bor ensamma.

Vilka effekter har det ökande ensamboendet?

-        Vi kan se att det finns ett behov av nya mötesplatser, säger Yvonne Knutsen, grundare till den sociala klubben och communityn mindAlike. Sedan vi startade verksamheten vid årsskiftet 2011/12 har vi i princip fått nya medlemmar varje dag.

MindAlike riktar sin verksamhet mot ensamlevande personer med utbildning och god ekonomi.  Flera sociala aktiviteter har redan arrangerats av mindAlike och den 6 november äger ett nytt mingel rum i Stockholm. MindAlikes webbstatistik visar att tusentals meddelanden har sänts via klubbens community till andra medlemmar.

-        Motivet till att vi har valt att rikta verksamheten mot en avgränsad grupp beror på att det är lättare att tillhandahålla ett utbud som motsvarar medlemmarnas förväntningar. Våra medlemmar har gemensamma referensramar vilket gör det hela lite enklare, säger Yvonne Knutsen.

För mer information kontakta Yvonne Knutsen, tel 0708-872 667 eller yvonne.knutsen@mindalike.se. Se även www.mindalike.se

Länk till SCB-statistiken:

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____163554.aspx

För att bli medlem i mindAlike krävs en akademisk utbildning och en årsinkomst om lägst 500 tkr eller en förmögenhet om lägst 3 Mkr samt att man är singel i åldersgruppen 30-65 år. Det är bara andra godkända medlemmar som har tillträde till communityn och de sociala aktiviteterna. MindAlikes medlemmar är bosatta i hela Sverige, könsfördelningen är relativt jämn och medelåldern något över 40 år.