Svenska Celiakiförbundet

​En halv miljon till celiakiforskning

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2016 10:04 CEST

Tre forskare får i år anslag från Svenska Celiakiförbundets forskningsfond. Totalt delas drygt 500 000 kronor ut till forskningsprojekt som ska öka kunskapen om sjukdomen celiaki.

Förekomsten av celiaki (även kallat glutenintolerans) ökar i Sverige, och det är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna bland barn. Men det är mycket som fortfarande är okänt kring sjukdomen.

- Vi är glada och stolta över att kunna stödja med medel från förbundets forskningsfond så att forskarna i Sverige kan fortsätta att söka svaret på celiakins gåta, säger Christina Ralsgård, generalsekreterare Svenska Celiakiförbundet.

I år får tre forskningsprojekt stöd:

Sara Björck, Lunds universitet: CeliakiPrediktion i Skåne (CiPis): 200 000 kr.

Anna Myleus, Umeå universitet: Vem får celiaki och vem blir diagnostiserad? Studie om riskfaktorer och deras relation till den kliniska bilden: 132 000 kr.

Åsa Torinsson Naluai, Göteborgs universitet: Molekylära mekanismer bakom celiaki och autoimmunitet: 200 000 kr.

Svenska Celiakiförbundet delar årligen ut bidrag till forskning om celiaki. Tack vare din gåva kan vi stödja flera forskningsprojekt och på så sätt driva forskningen om celiaki framåt.

Svenska Celiakiförbundet är intresseorganisationen för alla som har sjukdomen celiaki (även kallad glutenintolerans).

Förbundet företräder också laktosintoleranta, samt de som inte tål mjölk - eller sojaprotein.

Förbundet har 24 000 medlemmar i ca 30 läns- och lokalföreningar över hela landet.