Marabouparken konsthall

En helg med performance-duon The Disengaged Free Jazz Orchestra

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 16:31 CET

The Disengaged Free Jazz Orchestra
Performance-duett av Maria Stiernborg och Kajsa Wadhia 

Performance: lördag 14 dec och söndag 15 dec kl. 15.00
Plats: Marabouparken konsthall 

Entré 20kr. Språk: Engelska 
Läs mer: http://marabouparken.se/the-disengaged-free-jazz-orchestra/

För mer information och pressbilder vänligen kontakta:
niki.kralli@marabouparken.se

En helg med performance-duon 

The Disengaged Free Jazz Orchestra

– Stop stop stop colonizing us with arbitrary capitalist power tricks. Trick that capitalist. Overpower that arbitrariness. Trick that catapultist. Empower that arbitrary power of yours. Your power my power yes power no power. POWOW. POW POW. 

The Disengaged Free Jazz Orchestra konfronteras med raserandet av det möjliga. De använder likgiltighet som politiskt motstånd och slipar sin lathet till ett konstnärligt verktyg för att navigera bland oorganiserat skräp, schizofrena intensiteter och sömniga stenar.

Välkommen till en performance-duett av Maria Stiernborg och Kajsa Wadhia på Marabouparken konsthall helgen den tredje advent!


Maria Stiernborg är scenkonstnär utbildad på Dramatiska Institutet och på Masterprogrammet Konst i Offentligheten på Konstfack. I sitt konstnärskap intresserar hon sig främst för relationen och maktförhållandet mellan konstnären och publiken och vad som uppstår när man bryter de rituella kontrakten.

Kajsa Wadhia är utbildad i nutida dans på London Contemporary Dance School och The Laban Centre i London och går nu Masterutbildningen Nya Performativa Praktiker på DOCH. Hon är en av Arena Baubos konstnärliga ledare. Hon undersöker möjligheterna i polyfon och motsägelsefull konst, genom anti-hierarkiska och tvärkonstnärliga samarbeten.


The Disengaged Free Jazz Orchestra


Performance duet by Maria Stiernborg and Kajsa Wadhia at Marabouparken.
December 14th and 15th at 3 pm. 
Entrance 20 SEK. Language: English

– Stop stop stop colonizing us with arbitrary capitalist power tricks. Trick that capitalist. Overpower that arbitrariness. Trick that catapultist. Empower that arbitrary power of yours. Your power my power yes power no power. POWOW. POW POW. 

The Disengaged Free Jazz Orchestra is confronted with the exhaustion of the possible. They use indifference as political resistance and fine-tune their laziness as an artistic tool, navigating between disorganised junk, schizophrenic intensities and sleepy stones.

Welcome to a performance duet by Maria Stiernborg and Kajsa Wadhia!


Maria Stiernborg is a performance artist educated at Dramatiska Institutet and at the Master Programme Art in the Public Realm at Konstfack. Through her artistic practice she is predominantly interested in the relation and the distribution of power between the artist and the audience and the outcome of breaking the ritual contracts.

Kajsa Wadhia is educated in contemporary dance at London Contemporary Dance School and the Laban Centre in London. She currently studies the Master Programme New Performative Practices at DOCH. Wadhia is one of Arena Baubo’s artistic directors. She explores the possibilities of polyphonic and contradictive art through anti-hierarchical and cross-disciplinary collaborations.Marabouparken är en institution som arbetar med den samtida konsten.
Det gör vi genom ett rikt och omväxlande program bestående av utställningar, seminarier, samtal, visningar och publikationer som ställer konsten i relation till andra sammanhang. Med samtidskonsten som utgångspunkt vill vi också synliggöra det offentliga rum vi verkar i, där Marabouparken som historiskt monument utgör ett naturligt avstamp.