Banverket

En hyllning till tågpendlarna - miniutställning på järnvägsplattformar i Stockholms län

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 09:31 CET

Hälften av alla tågresor i Sverige är pendling mellan jobbet och hemmet. Vad passar bättre än att lyfta fram dessa trogna tågresenärer i år när järnvägen fyller 150 år! I dagarna har en miniutställning öppnats på ett antal järnvägsplattformar i länet.

Varje dag genomförs tre miljoner resor med kollektivtrafiken i Stockholms län, en stor del av dem med tåg. Åtta av tio tågresor startar eller slutar i Mälarregionen.

Satsningen på snabbtåg som X2000 och utbyggnaden av dubbelspår, bl a runt Mälaren, har lockat allt fler resenärer till järnvägen. Antalet resande på tågen ökar år från år och godtrafiken tar nya marknadsandelar. Järnvägens fördelar när det gäller miljö, trafiksäkerhet och energieffektivitet växer sig allt starkare.

Med anledning av att järnvägen i år fyller 150 år har Banverket tagit fram en miniutställning som berättar om kommande satsningar. Fram till 2015 kommer 100 miljarder att satsas på att bygga och utveckla järnvägen i Sverige och mycket hamnar i Mälardalen.

Stockholmsregionen får del av satsningen bl a genom den förstärkning av spårkapaciteten genom centrala Stockholm som nu planeras. Även utbygganden av Nynäsbanan är en efterlängtad investering i regionen.

På sju järnvägs- eller pendeltågsstationer i länet kommer det att finnas utställningsskyltar ute på perrongen som berättar om aktuella järnvägssatsningar.


För mer information och bilder av utställningen kontakta:

Ingrid Jarnryd
Informationschef
Banverket
Östra banregionen
tel 08-762 21 00
ingrid.jarnryd@banverket.se