Banverket

En hyllning till tågpendlarna - miniutställning på järnvägsplattformen i Eskilstuna

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 09:30 CET

Hälften av alla tågresor i Sverige är pendling mellan jobbet och hemmet. Vad passar bättre än att lyfta fram dessa trogna tågresenärer i år när järnvägen fyller 150 år! I dagarna har en miniutställning öppnats bland annat på järnvägsstationen i Eskilstuna.

Satsningen på snabbtåg som X2000 och utbyggnaden av dubbelspår, som t ex Svealandsbanan, har lockat allt fler resenärer till järnvägen. Antalet resenärer på tågen ökar år från år och godtrafiken tar nya marknadsandelar. Järnvägens fördelar när det gäller miljö, trafiksäkerhet och energieffektivitet växer sig allt starkare.

Med anledning av att järnvägen i år fyller 150 år har Banverket tagit fram en miniutställning som berättar om kommande satsningar. Fram till 2015 ska 100 miljarder satsas på att bygga och utveckla järnvägen i Sverige och mycket hamnar i Mälardalen. Fler järnvägsspår mellan Södertälje och Eskilstuna är en investering som ska utredas de kommande åren och som ger förutsättningar för tätare trafik och minskade störningar.


För mer information och bilder av utställningen kontakta:

Ingrid Jarnryd
Informationschef
Banverket
Östra banregionen
tel 08-762 21 00
ingrid.jarnryd@banverket.se