Den okända hästen

En idé som kan förändra det politiska systemet

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 07:00 CET

Här kommer en adventskalender i höstmörkret som berättar om ett experiment i demokrati som kan förändra det politiska systemet. Det politiska systemet handlar om formerna för politiken, hur makten i samhället är organiserad. Det hela började en vanlig dag för tio år sedan.

Tredje oktober 2000 arrangerade Vallentuna kommun en studiedag om IT och demokrati för att försöka få ungdomar intresserade av politik. Studiedagen började med att deltagarna fick debattera och rösta i ett nätverk med hjälp av datorer. Sedan blev det en muntlig debatt mellan ungdomar och inbjudna politiker.

Efter studiedagen samlades några unga och pratade. De var positiva till debatten på nätet, men inte till den muntliga. I nätverksdebatten var alla jämlika, men den muntliga debatten dominerades av de inbjudna politikerna som hade talets gåva och gott självförtroende.

Ungdomarna ville vara med i politiken på samma villkor som politikerna, men utan att behöva gå med i ett parti. De ville kunna ta ställning i enkla sakfrågor utan att behöva köpa ett åsiktspaket. Men det gick inte, för det saknades ett interaktivt media för politiskt beslutsfattande. Vad gör man då om man är ung och djärv och inte känner till maktens spelregler? Ungdomarna startade ett demokratiexperiment tillsammans.