Biotech Umeå

En investering som ska få stopp på bloddopningen

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2015 07:45 CET

Umeåföretaget Pro Test Diagnostics AB har från Fort Knox Förvaring AB erhållit en stegvis investering för att tillsammans ta Pro Test Diagnostics bloddopningstest till marknaden. Målet är att om tre år kunna förse kunder, som WADA (World Anti Doping Association), med ett säkert test som kan avslöja bloddopande idrottare. Årligen utförs c:a 280 000 dopningstester i världen, inom idrotter som omsätter miljardbelopp.

Pro Test Diagnostics bloddopingstest är baserat på unik forskning från Umeå Universitet, under ledning av Christer Malm. Testet bygger på att det molekylära fingeravtrycket i blod förändras i samband lagringen och att testet känner igen dessa fingeravtrycksförändringar. I försök på begränsade grupper, så har testet haft en mycket hög träffsäkerhet. Nu måste det valideras i större grupper.

Investeringen innebär bland annat att vi får tillgång till en egen analysutrustning, en masspektrofotometer. Därmed är den största flaskhalsen borta och vi kan arbeta oss igenom den stora mängd prover som behövs för att testet ska vara absolut säkert, säger Christer Malm, VD Pro Test Diagnostics.

Pro Test Diagnostics är ännu ett bevis på att Umeå Universitet är en bra grogrund för avknoppningsföretag. Det boddopningstest som Pro Test Diagnostics utvecklar bekräftar detta. Vi känner en stor stolthet i att kunna hjälpa till att hålla idrotten ren, säger Markus Olsson, VD Fort Knox Förvaring AB.

Om bloddopning. När kroppens muskler arbetar behöver de syre, som blodet som förser dem med. En ökad förmåga hos blodet att transportera och förse kroppens muskler med syre är avgörande i ansträngande idrottsgrenar som skidåkning, löpning och cykling men även fotboll. Bloddopning innebär att idrottaren, på otillåtna sätt, ökar mängden syretransporterande röda blodkroppar, för att förbättra sin prestation. Mängden röda blodkroppar ökas genom att använda hormonpreparat (som erytropoetin, EPO) eller genom att tappa av, för att sedan återinföra, sitt eget blod (blodtransfusion). Båda metoderna är otillåtna, men det har hittills varit omöjligt att upptäcka den doping som sker via blodtransfusion med eget blod.

Om Pro Test Diagnostics: Pro Test Diagnostics AB är ett Umeåbaserat företag som utvecklar nästa generations bloddopingstest som kan användas för att avslöja idrottare som med hjälp av blodtransfusioner ökat sin prestationsförmåga. Protest Diagnostics test är baserat på unik forskning vid Umeå universitet som utvecklats med affärs- och produktutvecklingsstöd från Umeå Biotech Incubator och finansiering från bl.a. WADA och VINNOVA. www.protestdiagnostics.com

Om Fort Knox: Fort Knox Förvaring är ett familjeägt affärsutvecklingsbolag verksamt inom områdena riskkapital, kapitalförvaltning, fastigheter, hotell, restaurang och möten.

 

För mer information kontakta Christer Malm, VD Pro Test Diagnostics AB 

christer.malm@protestdiagnostics.com

070-246 14 666

Biotech Umeå är ett klusterinitiativ med syfte att skapa tillväxt och bättre förutsättningar för regionens life science-företag, i samarbete med regionala, nationella och internationella partners. Umeå-klustret är världsledande inom områden som t.ex. infektionsforskning, skogsbioteknik, metaboliska och neurodegenerativa sjukdomar. Biotech Umeå finansieras av Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Västerbottens läns landsting, FOI och EU Europeiska regionala utvecklingsfonden samt är genom finansiering och tillförd kompetens en prioriterad satsning hos Uminova Innovation.Ytterligare information finns på www.biotechumea.se.