Orsa kommun

En jämförelse av sju kommuners individ- och familjeomsorg.

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2009 10:36 CET

Hur lång tid tar utredningen?
Hur många myndighetsbeslut överklagas och får ändras?
Hur tillgängliga är vi för invånarna?
Hur nöjda är klienterna med vårt bemötande?

Detta är några av de frågor vi försöker besvara i Nätverket Måtten Gås.

Det är ett av knappt trettio nätverk som ingår i det treåriga nationella Jämförelseprojektet som Sveriges Kommuner och Landsting driver tillsammans med Rådet för främjande av Kommunal Analys. Projektet finansieras av finansdepartementet. Kommunerna i Måtten Gås är Arboga, Hammarö, Hedemora, Karlskoga, Malung-Sälen, Orsa och Rättvik.

Projektet vill först och främst ta fram effektiva modeller där jämförelser mellan kommuner och nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Nätverket Måtten Gås har haft uppdraget från sin styrgrupp att jämföra individ och familjeomsorgen ur ett medborgarperspektiv.

Några exempel på vad som finns i rapporten är att den genomsnittliga utredningstiden för ansökan om försörjningsstöd varierade från 5 till 33 dagar mellan kommunerna. När det gäller barn och unga varierade utredningstid från 64 till 125 dagar. Hur lång tid en utredning tar visar dock inte vilken kvalitet den har.

Därför jämförde nätverket också hur stor andel av de unga som inte kommer tillbaka till socialtjänsten efter avslutad utredning. Det varierade från 70 till 94 procent i nätverket i kommuner. Bra resultat!

Informationen till invånare är en annan viktig kvalitetsfråga. Kan medborgarna finna svar på sina frågor om de söker på kommunens hemsida? Nätverket har därför låtit undersöka kommunernas webbsidor utifrån ett antal vanliga medborgarfrågor. Resultatet visar att här finns en förbättringspotential.

 

Detta och många andra intressanta jämförelser finns beskrivna i rapporten.

 

Vi presenterar den i sin helhet vid en presskonferens tisdag 15/12 kl 13.00 Kommunsalen, Orsa kommun