Seamless

EN KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA FÖR ÄNDRINGAR I SEAMLESS STYRELSE KOMMER ATT PUBLICERAS PÅ TISDAG

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2009 08:41 CEST

De föreslagna nya ledamöterna är Gunnar Jardelöw (ordförande), Lars-Johan Jarnheimer, Johan Kyllerman och Dan Walker medan Peter Fredell och Bengt Åkerlind föreslås sitta kvar.

Aktieägarna Patrik Gransäter och Dan Walker, som representerar mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, har begärt en extra bolagsstämma för att fatta beslut om ny styrelse. En arbetsgrupp tillsattes som behandlat förslaget och ovan är de namn som kommer att presenteras på den extra bolagsstämman. Kallelse till stämman kommer att publiceras tisdag den 28 juli.

Stockholm 2009-07-22

För mer information, kontakta:
Joakim Nordblom, Kommunikationschef
Direkt: 08-5648 7819
Mobil:070-541 3000
E-post: joakim.nordblom@seamless.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Seamless Pressrelease 2009-07-22 (Svenska).pdf
Seamless Pressrelease 2009-07-22 (English).pdf

Om Seamless
Seamless är ett företag som är specialiserat på betalsystem för mobiltelefoner såsom kontantkortsladdning och överföring av pengar mellan mobiler.

Produkten ERS 360° kopplar ihop mobiloperatörer med detaljhandelskedjor, banker, web-portaler, växlingskontor mm som ett nav för transaktioner. ERS 360° integrerar smidigt olika affärssystem med till exempel kassaregister och andra säljterminaler i en extremt säker och skalbar lösning.

Seamless system för överföring av pengar mellan mobiltelefoner heter The MolletTM, sprunget ur Mobile Wallet, en plånbok i mobilen. Med The MolletTM kan pengar skickas mellan mobiler och pengarna kan också användas för betalningar i butiker.

På plattformen ERS 360° erbjuds också moduler för kontantkortsladdning som till exempel GoHandset som gör det möjligt att använda bara en mobiltelefon som terminal för försäljning av samtalstid och med GoShopping ansluts detaljister som kiosker, närbutiker, bensinmackar.

www.seamless.se

Certified Advisor: Evli Bank Plc Stockholm, telefon 08-407 80 00


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här