Tedestrand coaching AB

"En karta för osynlig terräng"

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2012 17:56 CET

De visuella processer som jag driver genom den karta som långsamt vuxit fram inom mig, är en karta över osynlig terräng. 

Normalt skapar vi kartor över saker och ting inom den fysiska verkligheten, något som går ett se eller att ta på. Det kan vara kartor över skog och annat. Ritningar över komplexa byggnader och liknande, flödesscheman över komplexa kretslopp etc etc. Det kan också vara osynligt för ögat men kan ses med avancerade mikroskop, röntgenutrustningar och andra hjälp-medel. Så bara tanken att kunna rita en karta över något så osynligt som vårt inre tanke och känsloliv blir väldigt abstrakt. Det går helt enkelt inte att se fullt ut med några hjälpmedel. Man kan registrera känslor i hjärnan idag, men ingen kan se denna terräng fullt ut. Ska en karta ritas måste hela överblicken över terrängen vara helt klar och överensstämma med verkligheten. 

Om det nu är möjligt, hur ska det gå till?

Det finns bara ett sätt. En människa måste gå igenom tillräckligt mycket av sådan problematik och lidande, komma ut på andra sidan med en klar bild över hela den terräng som har passerats. Ok, det finns ju många människor som har löst svåra problem, men ingen har hittills lyckats skapa en karta över denna osynliga terräng. Nu har denna karta skapats, och det har skett inom mig på det sätt som jag beskriver. Varför det skett inom mig är inte så intressant, det viktiga är att denna karta idag finns. 

Den är ett oslagbart hjälpmedel för att få människor att orientera sig igenom sina livsproblem. Det jag såg så tydligt i min egen process var alla försök att kartlägga den terräng vid varje nytt samtal ofta bara gjorde allt mer och mer krångligt. Man lärde sig en hel del om detaljer, men kunde ändå inte förstå hur man skulle sina problem. Så fungerar krångligheter utan kartor. Vi har ju till och med problem att få ihop en IKEA möbel utan en ritning. Hur mycket vi än studerar de enskilda bitarna så är det mycket svårt att klara uppgiften. Och givetvis så ökar svårighetsgraden ju komplexare uppgiften ät. Trots detta tror vi fortfarande att vi ska kunna lösa så ohyggligt svåra krångligheter som svåra livsproblem kan vara utan en tydlig överblick. 

Jag var som sagt tre år på ett behandlingshem, hade de bästa av psykoterapeuter. Jag arbetade ett av dessa tre år med egna klienter. Trots denna massiva insats kunde jag inte lära mig den terräng jag måste komma igenom om jag varaktigt ska bli fri från min svåra problem. 

Idag när jag möter människor med livsproblem av olika slag så hjälper kartan oss att lösa problemen relativt snabbt mot en varaktig lösning.

Jag bär på en "hemlighet" som inte många riktigt kan lita på eller ta till sig än. Jag behöver inte argumentera själv idag, mina klienter hjälper mig med att visa sina ibland "ofattbara" resor mot en varaktig lösning.

Jag rekommenderar alla att läsa det mina klienter skriver. 


Alla kan någon gång i livet drabbas av svåra livsproblem. Alla har någon i sin närhet som är drabbad av någon form av livsproblem. Tyvärr så blir inte tillräckligt många hjälpta idag. Jag vet det av egen erfarenhet. 

Läs gärna själva på denna sida vad ett urval av mina klienter har att berätta. Klicka här! 


Anders Tedestrand

TEDESTRAND-METODEN

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235