Oxyma Innovation

En kommunicerande produkt

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 14:35 CEST

Varför använder inte marknadsavdelningen produkten som kommunikationsbärare? En produkt upplevs av många som slutet på en marknadsföringsprocess. Kunden har gjort sitt val och köpt en produkt. Stefan Engeseth ser på det annorlunda. Det är då relationen med kunden börjar byggas. Det är då vi börjar vår resa. Produkten skall vara vår budbärare hos kunden. Designen är kanske den viktigaste komponenten i detta relationsbyggande.

Stefan Engeseth är en man som har vigt sitt liv till att utmana bolag att tänka nytt. Innovationer och nytänkande är genomgående teman i hans böcker. Han är en välanlitad föreläsare över hela världen och arbetar just nu på sin tredje bok som kommer till sommaren.

Hur kan designen vara en del i relationsbyggandet?

- Titta på bolag som Caterpillar och LightMyFire där designen och varumärket är djupt integrerade. Det har fört bolagen till framgång och en identitet som kunderna kan förhålla sig till. Genom att bygga vidare på en grunddesign kan bolagen vidareutveckla produkter och tjänster. Detta går att göra om vi arbetar strategiskt med designen. Caterpillar har lyckats att jobba vidare med en grunddesign i både grävskopor och kängor. Tänk på produkter man döper (t.ex. båtar) eller känslan som ett barn har för sin cykel. Eller på en sån onödig produkt som klockan. Tid visas ju överallt. Designen är grundläggande och integrerad i funktionen. Den hjälper till att skapa relationer.

Hur kan vi göra för att vidareutveckla innovationsarbetet och integrera designen mer?

- Släpp ut akvariefiskarna! Den byggs ofta upp en inre verklighet i stora bolag. Sanningar som alla är överrens om men som borde ifrågasättas. Detta kan man göra genom att skapa interna "idea labs" där fler avdelningar samspelar. Och bjud in kunder eller andra aktörer i värdekedjan! Samla inte bara in kunduppfattningar via en enstaka marknadsundersökning. Interagera med kunden, inte bara marknadsförarna utan även designers, konstruktörerna, projektledarna - under hela utvecklingen.

Ser du ingen risk att kunderna har ett annat perspektiv på vad som är viktigt i en produkt? Som producent är vi ju måna om produktionskostnad, logistik etc medan kunden bara har fokus på sin verklighet.

- Det är ju det som är poängen. Kunden har fokus på sin verklighet. Dom är inte begränsade av din inre verklighet. Låt mig ta ett exempel. Isamu Sanada är en Apple kund. Inte bara kund utan även en hängiven kund. Han har i flera år designat innovativa produkter åt Apple utan att arbeta där. Det är ett resultat av passion och fritt tänkande. Ditt jobb blir att se till att produkten blir producerbar, når kostnadsmål, håller kvalitet etc. Sedan är det förvånande hur stort de flesta tänker. Även en kund eller annan aktör förstår ju att det finns teknologiska och produktionsmässiga begränsningar.

Har du några konkreta tips på hur vi kan lyfta betydelsen av design?

- Pengar och värden. Det lyssnar alltid en ledning på. Absolut Vodka var skickliga på att skapa ett värde med designen via reklam och legala verktyg. Designen blev så värdefull att den blivit central. Detta vara ingen slump. Det vara ett strategiskt arbete med att skapa immateriella rättigheter på designen. Sedan integrerade man designen och varumärket. Volvo däremot har krockat med sig själv. Världens säkraste bil kommer med ett formspråk och design som går på tvärs med varumärket. Där har man jobbat hårt men tyvärr sprungit vilse.

Magnus Billgren
Strategikonsult

Oxyma Innovation AB
www.oxyma.se